Товарно-грошові відносини


Товарно-грошові відносини – форма економічних відносин між відособленими товаровиробниками, які пов’язані між собою суспільним поділом праці. Встановлюються через купівлю – продаж та обмін товарів і послуг. Обмін товарів виник ще в умовах первіснообщинного ладу, коли общини обмінювались між собою надлишками певних видів продукції. З появою обміну продукти стають товарами. Поступово, з розвитком розподілу праці Т. – г. в. охоплюють все більшу кількість видів конкретної праці. Нині у розвинутих країнах Заходу виготовляється близько

1 млрд. найменувань промислової продукції. Об’єктами Т. – г. в. стають також матеріальні послуги, інтелектуальна власність (патенти, ліцензії, „ ноу-хау” та ін.). Прискорення процесу обміну відбувається з появою грошей, особливо з розвитком їх сучасних форм – кредитно-паперових грошей. Для сучасного етапу еволюції Т.-г. в. характерною є дія двох протилежних тенденцій: до їх розширення і до поступового обмеження. Кожна з цих тенденцій у межах окремих підприємств (об’єднань), в т. ч. монополістичних, в окремих сферах економіки, в масштабі національних держав та регіональних економічних об’єднань діє своєрідно з переважанням то однієї, то іншої. Ці дві тенденції мають місце і в Україні. Одна з них зумовлена розширенням ринкових відносин, інша – зростанням бартерних операцій.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Загадки на тему користування водогоном тепловими мережами.
Ви зараз читаєте: Товарно-грошові відносини