Трансформаційна криза

Трансформаційна криза – криза всіх підсистем (продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних відносин і відносин економічної власності, а також господарського механізму) економічної системи, внаслідок чого у разі проведення хибних реформ істотно знижуються рівень і якість життя переважної більшості населення. Така криза проявляється кризою системи надбудовних відносин – соціальних, правових, політичних, ідеологічних, культурних та ін. Найбільше Т. к. властива для деяких колишніх соціалістичних країн. Основними

причинами Т. к. угорський економіст Я. Корнаї називає перехід від ринку продавців до ринку покупців, інвестиційну кризу, зміни у структурі виробництва та зовнішньої торгівлі, розрив виробничих зв’язків за умов послаблення чи відсутності управлінських впливів. Ці причини, однак, є поверховими і не розкривають глибинної суті Т. к. Російські економісти К. Микульський, В. Радаєв та ін. вважають Т. к. продовженням кризи соціалістичної економічної системи. Ця характеристика є однобічною і не враховує основної причини. Аналогічно слід оцінювати погляди тих авторів, які причинами Т. к. вважають витрати перерозподілу перехідної
ренти, відволікання ресурсів на створення нових інститутів та ін. Повною мірою мають рацію автори, які причиною Т. к. вважають хибну економічну політику у процесі зміни суспільно-економічного ладу. З урахуванням вимог системного аналізу, принципів об’єктивності тощо найдоцільніше основними причинами Т. к. називати, по-перше, суперечності, успадковані від СРСР; по-друге, некомпетентність тих, хто здійснював реформи (як основну причину); по-третє, сам процес трансформації однієї соціально-економічної системи в іншу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Формули трикутників.
Ви зараз читаєте: Трансформаційна криза