Транснаціональний фінансовий капітал

Транснаціональний фінансовий капітал – процес зрощення транснаціональних фінансово-кредитних монополій із транснаціональними монополіями інших сфер і галузей (промисловими, транспортними та ін.), організаційною формою якого є транснаціональні фінансові групи, очолювані транснаціональною фінансовою олігархією. До транснаціональних фінансово-кредитних монополій відносять ТНБ, страхові компанії, інвестиційні компанії, різноманітні фонди та ін. Причинами виникнення Т. ф. к. є переростання національним фінансовим капіталом меж окремих

країн, в основі якого – інтернаціоналізація технологічного способу виробництва і відносин економічної власності, міжнародна концентрація і централізація капіталу, посилення міжнародної конкурентної боротьби між світовими центрами панування транснаціонального капіталу, формування і розвиток цілісної системи інтернаціонального відтворення світового капіталу (у т. ч. через його інвестування, вивезення, реалізацію та ін.). Серед транснаціональних фінансово-кредитних монополій вирішальну роль відіграють ТНБ – наймогутніші універсальні банківські інститути розвинених країн, які мають значні зарубіжні
активи, розгалужену мережу закордонних філіалів і за підтримки держав і міжнародних фінансово-кредитних інститутів здійснюють контроль за валютно-кредитними операціями у світовому господарстві. Результатом цього є інтернаціоналізація фінансово-кредитної сфери. До ТНБ належить 100 наймогутніших банків капіталістичного світу, що зосередили в своїх руках переважну більшість активів ТНБ і фінансово-кредитних операцій. Активи філій ТНБ США за 1990-2003 зросли з 791 млрд дол. до 1,4 трлн дол., а депозити – з 384 до 686 млрд дол. Міжнародні трансферти капіталів нині сягають 2 трлн дол. щоденно, до 10 трлн дол. іноземних вкладів зберігаються здебільшого у ТНБ. Зрощування транснаціональних фінансово-кредитних монополій із ТНК здійснюється на основі системи участі, особистої унії, управління цінними паперами за дорученням через трастові відділення банків, налагодження міцних тривалих зв’язків через надання банками всього комплексу фінансово-кредитних та інших послуг (інформаційних, консалтингових, проектне фінансування тощо). Так, 2000 обсяг транскордонних злиттів і поглинань американських ТНК становив 168 млрд дол., 2001 – 115 млрд дол. (з урахуванням придбання лише 10% пакетів акцій); у країнах ЄС ці дані відповідно становили 34 і 39 млрд дол. (2000 – бл. 80 млрд дол. Загалом обсяги таких угод з боку європейських ТНК і ТНБ за 1995-1999 збільшились у 7 разів. Внаслідок зрощування цих форм капіталу формуються транснаціональні фінансові групи та транснаціональна фінансова олігархія, яка дістала можливість посилити свій вплив на економіку і політику окремих країн, привласнення високих транснаціональних прибутків.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Слово мавпа в чоловічому роді.
Ви зараз читаєте: Транснаціональний фінансовий капітал