ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ. РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В ГОСПОДАРСТВІ КРАЇНИ9 КЛАС

ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ. РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В ГОСПОДАРСТВІ КРАЇНИ

Одним із напрямів роботи вчителя географії є організація групового навчання учнів та навчання в парі як засобу поглиблення географічних знань. Основне значення групової технології полягає в груповому спілкуванні, де відбувається спільне розв’язання порушених проблем, у розвитку комунікативних здібностей учнів. У цей момент розпочинається процес абсолютно свідомого навчання, у дітей виникає відчуття спільності й колективності в класі, а відчуття скутості й остраху

зникає. Працюючи в групі або в парі, учні вчаться говорити, міркувати, приймати рішення, вислуховувати думку співрозмовників, коректно поводитися одне з одним.

Головні особливості такої роботи:

– учитель визначає завдання для кожного учня;

– учень відповідає на запитання, спираючись на власну базу знань, упродовж 2-3 хв. він згадує та записує все, що знає;

– відбувається обговорення в парі – кількість знань подвоюється;

– складається група з чотирьох-шести учнів, в якій питання обговорюється та доопрацьовується.

Головна відмінність такої форми роботи полягає в тому, що стимулюється

діяльність кожного учня, який висловлює свою думку та зіставляє її з думкою іншого, доповнює, наполягає на ній, тобто не є стороннім спостерігачем.

Результати групового методу навчання:

– поліпшується запам’ятовування;

– активізується пізнавальний інтерес;

– стимулюється процес навчання;

– розвивається вміння логічно й аргументовано викладати матеріал;

– розвиваються навички колективного спілкування.

Правила роботи в групах:

1. Один говорить – усі слухають.

2. Висловлюються всі члени групи послідовно.

3. Промовець висловлює свою думку чітко, стисло.

4. Жодна промова не критикується.

5. Група обирає спікера для виступу перед класом.

Важливо, щоб склад групи змінювався; необхідно навчити дітей цінувати час; важливо, щоб від групи виступав не лише найактивніший або найбільш обізнаний учень, але й інші пробували свої сили у виступах.

Мета: сформувати знання учнів про особливості транспортного комплексу України; визначити роль і значення транспорту та транспортних вузлів у господарстві країни; засвоїти основні поняття з цієї теми; розвивати навички й уміння працювати з підручником, додатковою літературою, матеріалами преси; систематизувати досліджуваний матеріал у вигляді таблиць; виховувати в учнів правила етики спілкування, прагнення розширювати свій кругозір.

Обладнання: карта “Транспорт України”, електронний атлас, підручник, роздавальний матеріал, завдання на картках.

Інтерактивні методи: “Прес”, “Мікрофон”, “Коло ідей”, робота в групах, рольова гра.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Усім зичу доброго настрою, творчої праці, взаєморозуміння, хорошого спілкування. Діти, посміхніться гостям, один одному, зберіться з думками, будьте уважні на уроці, активні, доброзичливі. Робіть висновки, порівнюйте, не бійтеся помилитися, висловлюючи свої думки.

Девіз уроку:

Те, що я чую, я забуваю,

Те, що я бачу, я пам’ятаю,

Те, що я роблю, я розумію.

II. Мотивація навчальної діяльності

Цікава інформація. Зачитую новинку з преси. “В Україні, на Сумщині, це вже третій маршрут, яким прямує комфортабельний автобус на рейках, здатний розвивати швидкість до 120 км на годину. Автобус польського виробництва здатний перевозити одночасно 169 пасажирів.

195-кілометрову відстань від Сум до Харкова автобус долатиме трохи більше ніж за 3 години”.

Як ви вже зрозуміли, темою сьогоднішнього уроку є “Транспорт” (загальна характеристика: види транспорту, вузли, коридори).

Ваше завдання: засвоїти особливості транспортного комплексу України, визначити особливості кожного виду транспорту, галузевий склад, основні поняття цієї теми.

Набути знань вам допоможе електронний атлас, підручник, матеріали преси, словник-довідник, план вивчення теми.

Я пропоную використати відомі вам інтерактивні технології “Прес”, “Коло ідей”, роботу в групах, рольову гру.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Модель “Мікрофон” (Говорить той, у кого в руках мікрофон.)

– Дайте визначення народногосподарського комплексу. (Взаємопов’язані підприємства та організації, що виробляють певну продукцію і засоби для життя людей.)

– Назвіть складові частини сфери матеріального виробництва. (Матеріальне виробництво (виробнича сфера) займається створенням матеріальних благ людства. До неї належать промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок, лісове господарство, рибальство.)

– Назвіть галузь матеріального виробництва, яку ми ще не вивчали. (Транспорт.)

– Чому транспорт належить до матеріальної сфери виробництва? (Транспортні засоби: машини, автобуси, літаки, кораблі, потяги… є матеріальними благами.)

– Які види транспорту розвинені в Україні? (Автомобільний, залізничний, водний, повітряний, трубопровідний, електронний, міський (трамваї, тролейбуси, метрополітен))

– Чи можна, на вашу думку, за допомогою одного виду транспорту розв’язати проблеми зв’язку між різними територіями та підприємствами? (Звичайно, не можна розв’язати проблеми зв’язку за допомогою одного виду транспорту, адже існують різні типи доріг, різні природні об’єкти, які треба долати, різні види вантажів, різні матеріали для перевезення.)

Транспорт (з латини transporto – “переношу”, “переміщую”, “переводжу”) у загальному значенні – переміщення людей і вантажів.

Слід підкреслити, що транспорт – галузь матеріального виробництва. Вона забезпечує зв’язки між населеними пунктами, містами, районами, займається перевезенням пасажирів і вантажів.

Транспорт – одна з найважливіших галузей господарства, що забезпечує виробничі і невиробничі потреби інших галузей і населення в усіх видах перевезень. Це його головне призначення.

Транспорт образно називають “кровоносною системою” економіки. Основним завданням транспортної галузі є забезпечення стійких зв’язків між окремими галузями і районами країни, своєчасне і повне задоволення потреб господарства і населення в перевезеннях.

ІV. вивчення нового матеріалу

1. Робота зі словником

– Діти, у вас на столі лежить словник-довідник. Для опанування сьогоднішньої теми вам потрібно запам’ятати деякі поняття. Звернемося до словника.

– Що являє собою транспортна система? (Сукупність усіх видів транспорту, пов’язаних між собою з метою задоволення усіх потреб населення і держави в перевезеннях пасажирів і вантажів.)

– Що називається транзитом? (Перевезення вантажів з одного району в інший через територію третього.)

– Що називається транспортним вузлом? (Населений пункт, в якому сходяться кілька видів транспорту і здійснюється обмін вантажем між ними.)

– Що називається каботажем? (Плавання морських суден між портами однієї держави.)

Далі ми будемо працювати з підручником, атласом. Пояснення всіх незнайомих слів з теми ви зможете знайти самостійно в цьому словнику.

2. Робота з підручником у групах (П. О. Масляк “Економічна і соціальна географія України”)

Об’єднавшись у групи, опрацюйте текст підручника “Транспорт і його роль у господарстві країни”. Приготуйте відповіді на питання, які є на ваших картках. У зошитах складіть план презентації свого питання.

1-ша група – Роль транспорту у формуванні територіальної структури господарства.

2-га група – Що таке транспортний вузол? Які його особливості?

3-тя група – Значення транспорту для економіки України.

4-та група – Міжнародне значення транспорту України.

(Презентація досліджень)

Висновок

3. Робота з картою, електронним атласом

Робота в малих групах (по 2 учні)

Відкрийте електронний атлас, карту “Транспорт”. Уважно подивіться на умовні знаки в лівому нижньому куті, якими позначені транспортні шляхи.

– Як ви охарактеризуєте транспортну мережу України?

(Україна характеризується досить густою транспортною мережею. Карта показує нам автомобільні шляхи, шляхи залізничного транспорту, магістральні трубопроводи, водні шляхи, морські, річкові порти, аеропорти.)

– Давайте спробуємо назвати умови, які сприяють створенню густої транспортної мережі на території України.

(Сприятливими умовами для створення густої транспортної мережі є рівнинність території України, наявність річкової мережі, помірно-континентальний клімат, вигідне географічне положення.)

– Користуючись текстом електронного атласу, дайте характеристику окремим видам транспорту.

1. Залізничний транспорт.

2. Автомобільний транспорт.

3. Трубопровідний транспорт.

4. Морський транспорт.

5. Річковий транспорт.

6. Повітряний транспорт.

Метод “Прес”

На ваших столах лежать картки № 2 і № 3. Ознайомтесь із завданнями і виконайте їх. Підготуйте спікера, який висловить думку вашої групи щодо розв’язання проблеми.

(Робота в групах проводиться паралельно.)

Картка № 2

Обгрунтуйте, яким видом транспорту доцільніше перевозити такі вантажі (враховуйте маршрут і відстань).

1. Ранні овочі з Каховки (Херсонська обл.) до Києва.

2. Кам’яне вугілля з Антрацита (Луганська обл.) до Дніпродзержинська.

3. Пшеницю з Ізмаїла (Одеська обл.) до Туреччини.

4. Сталь з Маріуполя до Великої Британії.

Позначте на контурній карті шляхи перевезень.

(Спікери висловлюють свою думку, починаючи зі слів:

Я вважаю, що…

Оскільки… таким чином…

Отже,… ми дослідили…

Картка № 3

Охарактеризуйте транспортний вузол Одеси за планом:

1. Географічне положення.

2. Однорідний чи комплексний вузол.

3. Які види транспорту приходять до Одеси?

4. Значення Одеського транспортного вузла.

Картка № 4

Користуючись текстом в електронному атласі, складіть галузеву структуру транспорту.

Картка № 5

Користуючись текстом в електронному атласі, складіть схему: “Функції транспорту в господарстві країни”.

4. Презентація робіт

– На дошці два учні складають схеми.

– Розкривається завдання картки № 2.

– Розкривається завдання картки № 3.

– Специфіка транспорту як галузі господарства полягає в тому, що він сам не виробляє продукцію, а бере участь у її створенні, забезпечує виробництво сировиною, матеріалами, обладнанням і перевозить готові вироби споживачу.

– Транспорт України має проблеми, але й перспективи розвитку. Сьогодні на урок ми запросили “міністра” транспорту, який зможе детальніше познайомити нас із проблемами та перспективами розвитку транспорту України.

Міністр транспорту. Україна прагне посісти належне місце у світовому господарстві, а це неможливо без розвитку транспорту. У світовому транспорті відбуваються серйозні структурні зміни, пов’язані з новими вимогами до засобів пересування. Найважливіші серед цих вимог: висока якість транспортного обслуговування, підвищення ефективності перевезень, високий рівень збереження і швидкість доставки вантажів, комфортабельність і безпека руху. Усе більшого значення набувають такі фактори, як точність, надійність, доступність, густота відправлень тощо. Таким чином, на перший план виходить якість обслуговування.

Запитання. Що ви можете сказати про зміни структури перевезень у транспортній системі?

Відбувається інтенсивна зміна структури перевезень окремими видами транспорту. До числа найважливіших змін можна віднести:

– різке зменшення перевезень пасажирів залізницею;

– підвищення частки індивідуального автомобільного транспорту в пасажирообігу (перевищує 60 %);

– підвищення частки повітряного транспорту в пасажирообігу (дорівнює частці залізничного транспорту);

– майже рівні частки у вантажообігу залізничного та автомобільного транспорту;

– зростання частки трубопроводів у вантажоперевезеннях (складає 12 %);

– водночас у світовому вантажообігу зберігає свої позиції морський транспорт, його частка складає близько 60 %.

Запитання. У чому полягає особливість сучасної транспортної мережі Європи? І чи обходить це Україну?

Особливістю сучасного етапу розвитку транспортної системи Європи є створення транспортних коридорів, Це необхідно для того, щоб об’єднати кілька видів транспорту в разі перевезення вантажів територією кількох країн. Намічено створення кількох транспортних коридорів, частина з яких пройде територією України. Так, коридор № 9 має всі шанси незабаром стати реальністю. Він пройде через Гельсінкі, Санкт-Петербург, Москву, Київ, Одесу й “піде” до Молдови, Румунії, Болгарії, Греції, з’єднавши Балтійське море з Чорним. Це підтверджує стійкість транс’європейських шляхів сполучення, сформованих сотні років тому, та значною мірою повторює шлях “з варяг у греки”.

5. Робота з матеріалами преси

Готуючись до уроку, ви отримали завдання випереджального характеру – опрацювати матеріали преси і приготувати повідомлення про стан транспорту в Дніпропетровській області.

(Повідомлення ЗМІ)

6. Соціогеографічний практикум

– Які види транспорту зустрічаються в нашому населеному пункті?

– За допомогою яких видів транспорту здійснюється зв’язок нашого населеного пункту з іншими селами, містами, районами?

– Чи задовольняє вас обслуговування транспортом?

“Коло ідей”

– Щоб ви зробили для поліпшення обслуговування нашого села транспортом? Ваші пропозиції.

“Реклама” (Діти рекламують обраний вид транспорту.)

– А хто з вас мріє обрати професію, пов’язану з транспортом?

– Які ви знаєте навчальні заклади, де навчають професій, пов’язаних із транспортом?

V. Закріплення і коригування знань

Гра “Доміно”

VІ. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя

Сьогодні ми ознайомилися із загальною характеристикою транспорту. Транспортна мережа України досить густа, чому сприяє рівнинний рельєф території, помірно-континентальний клімат, висококваліфіковані кадри, науковий потенціал. Велике значення у розвитку транспорту має транзитне положення, що в майбутньому може зміцнити економіку. Морський транспорт забезпечує зовнішні зв’язки України, транспортуючи велику кількість вантажів.

Оцінювання навчальних досягнень

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника “Транспорт”.

Вивчити конспект уроку.

На контурну карту нанести транспортні вузли.

Додаток 1

План вивчення теми “Транспорт України. роль транспорту в господарстві країни”

1. Назва галузі.

2. Значення транспорту.

3. Галузева структура.

4. Функції транспорту.

5. Транспорт нашого краю.

Додаток 2

Словник-довідник до теми “Транспорт”

Вантажообіг – показник обсягу вантажної роботи транспорту, що обчислюється як добуток кількості перевезених вантажів на відстань перевезення.

Густота шляхів сполучення – показник, що визначає довжину шляхів сполучення у розрахунку на одиницю площі території країни.

Каботаж – плавання морських суден між портами однієї держави (великий каботаж – між портами різних морів, малий каботаж – між портами одного моря).

Магістралі – найважливіші та найкраще оснащені й завантажені дороги міждержавного або внутрішньодержавного значення (залізничні, автомобільні).

Морський пором – вид транспорту, призначений для перевезення залізничних ешелонів, автомобільного транспорту, людей через море або протоку.

Пасажирообіг – показник обсягу пасажирських перевезень транспорту на відстань перевезення (визначається у пасажиро-кілометрах; на морському транспорті – у пасажиро-милях).

Пропускна здатність транспортних шляхів – визначається максимальною кількістю (потягів, суден, автомобілів), яку можна пропустити за певний період за визначеного рівня технологічної оснащеності. Наприклад, двоколійна залізниця за добу пропускає 144 пари потягів.

Собівартість перевезень – розраховується як витрати на перевезення одиниці транспортної продукції. (Перевезення морем нафти у три рази, а деревини у п’ять разів дешевше, ніж залізницею.)

Транзит – перевезення вантажів з одного району в інший через територію третього.

Транзитний коридор – перевезення вантажів з одного району в інший через територію третього.

Транзитні перевезення – перевезення пасажирів і вантажів з одного пункту (країни) в інший (країну) через проміжні пункти (країни, область); перевезення вантажів без перевантажень на проміжних пунктах.

Транспортна система – сукупність усіх видів транспорту, пов’язаних між собою з метою задоволення потреб населення і держави в перевезеннях пасажирів і вантажів. (Транспортні пункти, залізничні станції, аеропорти, транспортні вузли, річкові магістралі.)

Транспортний вузол – населений пункт, в якому сходяться кілька видів транспорту і здійснюється обмін вантажем між ними.

Транспортний центр – невеликий населений пункт, де сходяться дві-три лінії одного виду транспорту.

Фрахт – плата за перевезення вантажу морським транспортом.

Додаток 3

Галузева структура транспорту України

ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ. РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В ГОСПОДАРСТВІ КРАЇНИ

Додаток 4

(Робота в групах проводиться паралельно.)

Катка № 1

Обгрунтуйте, яким видом транспорту доцільніше перевозити такі вантажі. (Враховуйте маршрут і відстань.)

1. Ранні овочі з Каховки (Херсонська обл.) до Києва.

2. Кам’яне вугілля з Антрацита (Луганська обл.) до Дніпродзержинська.

3. Пшеницю з Ізмаїла (Одеська обл.) до Туреччини.

4. Сталь з Маріуполя до Великої Британії.

Позначте на контурній карті шляхи перевезень.

(Спікери висловлюють свою думку починаючи зі слів:

Я вважаю, що…

Оскільки… таким чином…

Отже,… ми дослідили…

Картка № 2

Охарактеризуйте транспортний вузол Одеси за планом:

1. Географічне положення.

2. Однорідний чи комплексний вузол.

3. Які види транспорту ведуть до Одеси?

4. Значення Одеського транспортного вузла.

Позначте на контурній карті 5 найбільших транспортних вузлів України.

Картка № 3

Користуючись текстом в електронному атласі, складіть галузеву структуру транспорту.

Картка № 4

Користуючись текстом в електронному атласі, складіть схему: “Функції транспорту в господарстві країни”.

Додаток 5

Завдання для роботи в групах (по три-чотири учні)

Роль транспорту (с. 190-191)

1. Опрацювавши текст підручника, розкрийте роль транспорту у формуванні територіальної структури господарства.

2. Складіть план характеристики ролі транспорту.

Транспортні вузли (с. 191-192)

1. Опрацювавши текст підручника, розкрийте поняття “транспортний вузол”. Доведіть значення транспортних вузлів для економіки країни.

2. Складіть план презентації транспортного вузла.

Значення транспорту (с. 192-193)

1. Опрацювавши текст підручника, розкрийте значення транспорту для формування і розвитку господарства України.

2. Складіть план доповіді з питання.

Міжнародне значення транспорту України (с. 192-193)

1. Опрацювавши текст підручника, розкрийте міжнародне значення транспорту в Україні.

2. Складіть короткий план доповіді.

Додаток 6

Завдання для роботи в малих групах (по два учні)

Користуючись в електронному атласі текстом та картою “Транспорт”, дайте коротку характеристику залізничного транспорту.

Користуючись в електронному атласі текстом та картою “Транспорт”, дайте коротку характеристику повітряного транспорту.

Користуючись в електронному атласі текстом та картою “Транспорт”, дайте коротку характеристику автомобільного транспорту.

Користуючись в електронному атласі текстом та картою “Транспорт”, дайте коротку характеристику річкового транспорту.

Користуючись в електронному атласі текстом та картою “Транспорт”, дайте коротку характеристику трубопровідного транспорту.

Користуючись в електронному атласі текстом та картою “Транспорт”, дайте коротку характеристику морського транспорту.

Користуючись в електронному атласі текстом та картою “Транспорт”, дайте коротку характеристику електронного транспорту.

Користуючись в електронному атласі текстом та картою “Транспорт”, дайте коротку характеристику водного транспорту.

Користуючись в електронному атласі текстом та картою “Транспорт”, дайте коротку характеристику сухопутного транспорту.

Користуючись в електронному атласі текстом та картою “Транспорт”, дайте коротку характеристику авіаційного транспорту.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Речення з прямою мовою.
Ви зараз читаєте: ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ. РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В ГОСПОДАРСТВІ КРАЇНИ