ТРАЄКТОРІЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ТРАЄКТОРІЯ – термін, що використовується в символ. інтеракціонізмі для позначення життєвого досвіду людини, пов’язаного з хаотичними соціальними процесами, діями (індивідуальними чи колективними), що спричиняють втрату контролю за ситуацією і страждання (хвороба, статусна зміна, стихійне лихо, війна тощо). Вперше застосували в дослідженнях у сфері медицини амер. соціолог А. Штраус та його співроб. (1968). Нім. соціолог Ф. Шюце на основі нарративного аналізу автобіографічних текстів наприкінці 70-х pp. розробив концепцію Т. як неупорядкованого соціального процесу взагалі, під впливом якого людина втрачає здатність контролювати події, планувати своє життя, відчуває зовнішній тиск, невизначеність, страждання. Траєкторійні явища досліджуються соціологією у таких сферах дійсності, як праця, інтеракція, колективні процеси тощо, а також на рівні індивідуальних біографій.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Використання кристалів у техніці.
Ви зараз читаєте: ТРАЄКТОРІЯ