Трудова дисципліна

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 28. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна

3. Трудова дисципліна.

Кодекс законів про працю визначає обов’язки працівників:

1) чесно й сумлінно працювати;

2) своєчасно й точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу:

3) дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці;

4) дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

У той же час певні обов’язки покладено й

на власника підприємства:

1) правильно організувати працю працівників;

2) створювати умови для зростання продуктивності праці;

3) забезпечувати трудову й виробничу дисципліну;

4) неухильно дотримуватися законодавства про працю і пра­вил охорони праці;

5) уважно ставитися до потреб і запитів працівників;

6) поліпшувати умови їхньої праці та побуту.

Взаємовідносини між працівником і власником на кожному конкретному підприємстві, їхні взаємні зобов’язання, розпорядок праці визначають правила внутрішнього трудового розпорядку (час початку й закінчення роботи, її змінність, тривалість перерв,

побутові питання тощо). Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку є обов’язком працівника й адміністрації.

Закон передбачає, що працівників, які працюють на совість, ретельно виконують свої обов’язки, досягають значних результатів.

Трудова дисципліна

Орден держави Орден “За заслуги” І ступення

У роботі, власник підприємства може за­охочувати різними способами. Для заохо­чення працівників застосовують різнома­нітні форми морального й матеріального заохочення. їх визначають у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Серед найпоширеніших – преміювання, нагородження грамотами, цінними подарунками, присвоєння почесних звань заводу, галузі тощо. За визначні заслуги і ступеня працівник може бути представлений до нагородження державними відзнаками – орденами, медалями, почесними званнями. Про заохочення праців­ника обов’язково роблять запис у трудовій книжці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Відкриття другого фронту в європі.
Ви зараз читаєте: Трудова дисципліна