Трудовий потенціал


Трудовий потенціал – здатність працездатного населення, трудових ресурсів, які перебувають у розпорядженні трудових колективів, суспільства загалом, до кількісного та якісного зростання за наявного рівня розвитку економічної системи, передусім продуктивних сил (зокрема науки і техніки), та відносин економічної власності і господарського механізму, які при цьому розвиваються. Конкретніше ця здатність трудових ресурсів залежить від таких її якісних характеристик, як загальноосвітній та кваліфікаційний рівень, фізичний стан і стан здоров’я,

соціально-демографічна структура, культурний та духовний рівні тощо, кожний з яких своєю чергою розкривається у детальніших показниках. Фізичний стан і стан здоров’я населення виражаються в середній очікуваній тривалості життя, рівні дитячої смертності. Структурно Т. п. характеризується максимально можливою потенційною здатністю до праці кожного індивіда, трудового колективу, які, своєю чергою, формують потенційну здатність до праці всього суспільства. Т. п. України 2000 становив бл. 30 млн осіб. За 90-ті XX ст,- початок XXI ст. Т. п. України катастрофічно зменшується внаслідок того, що смертність удвічі перевищує народжуваність, бл. 7 млн найбільш працездатного населення виїхали на заробітки в країни близького та далекого зарубіжжя; понад 550 тис. жінок дітородного віку також виїхали на заробітки та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Роль спілкування в житті людини.
Ви зараз читаєте: Трудовий потенціал