Витяг із протоколу – Довідково-інформаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Витяг із протоколу Витяг із протоколу – один із наймасовіших видів документації, що надсилається (передається) окремим особам (підприємствам). Реквізити: – номер відповідного документа;

Доповідна записка – Довідково-інформаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Доповідна записка Доповідна записка – документ, адресований керівникові даної чи вищої установи з інформацією про ситуацію, що склалася, про наявні факти, явища, про

Абревіатури в діловій сфері

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Абревіатури в діловій сфері Абревіатура (від італ. abbreviatura, від лат. brevis – “короткий”) – слово, утворене від назв початкових букв або звуків слів, що входять

Синоніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Ключові слова: синоніми, антоніми, пароніми, книжні слова, іншомовні слова, терміни, професіоналізми, сталі вирази, кліше, графічні скорочення, абревіатури. Лексичні норми ділової мови – це правильне слововживання,

Умови перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 2. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ 2.3. Умови перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом Перевезення авіатранспортом пасажирів та їх багажу здійснюється на основі договору повітряного перевезення. Він укладається

Додаток 1 Переклад типових мовних зворотів – ДОДАТКИ

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ДОДАТКИ Додаток 1 Переклад типових мовних зворотів Бухгалтерская отчетность бухгалтерська звітність Вкладчик средств вкладник коштів Государственный заказ державне замовлення Денежные средства кошти Денежный рынок грошовий ринок Итого разом Кредитно-расчетное кредитно-розрахункове Обслуживание

Телефонограма – Довідково-інформаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Телефонограма Телефонограма – це документ, який передається телефоном, фіксується у спеціальній книзі (журналі) і містить розпорядження, інформацію вищих органів. Особа, якій адресується телефонограма,

Правила оформлення цитат і прямої мови

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Правила оформлення цитат і прямої мови Розділові знаки при цитатах і діалозі Цитати виділяються лапками. Якщо цитата супроводжується словами автора, то вона оформляється як пряма мова.

Графічні скорочення в діловодстві

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Графічні скорочення в діловодстві Слова графічно скорочуються лише на письмі, вимовляються вони повністю. Основні правила скорочення Приклади Після стандартних скорочень значень метричних мір крапка не

Відмінювання іменників І відміни

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Відмінювання іменників І відміни Відмінкові закінчення іменників І відміни подано в таблиці. Різні закінчення різних іменниках тієї самої групи
Page 11 of 141234567891011121314