Відмінкові закінчення прикметників

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.2. Прикметник Відмінкові закінчення прикметників Однина Множина Тверда група М’яка група Прикметники на -лиций Тверда група і на -лиций М’яка група

Таблиця – Обліково-фінансові документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.5. Обліково-фінансові документи Ключові слова: таблиця, список, перелік, акт, доручення, розписка. Таблиця Таблиця – це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розміщених у певному порядку

Складні випадки керування

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Складні випадки керування У діловому мовленні певні труднощі становлять сполучення слів з підрядним зв’язком – керування. Керування – це один із способів поєднання слів у словосполучення,

Особливості узгодження географічних назв з означувальним словом

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Особливості узгодження географічних назв з означувальним словом В офіційних документах, повідомленнях, військовій та географічній літературі не узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка прикладки,

Антоніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні Антоніми Антоніми – це слова з протилежним значенням. Антоніми утворюють пари на основі зіставлення і протиставлення, яке відбувається
Page 14 of 141234567891011121314