ДОДАТОК

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів ДОДАТОК Закон України “Про транспорт” (витяг) ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 51, cт. 446) { Вводиться в дію Постановою ВР N 233/94-ВР від 10.11.94, ВВР,

Книжні й іншомовні слова в документах

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Книжні й іншомовні слова в документах Книжні слова використовуються в наукових працях, публіцистичних статтях, документах тощо в узагальненому значенні._ Книжні слова, як правило, однозначні. Іншомовні

Функціональні стилі мовлення

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення Функціональні стилі мовлення Сучасна українська літературна мова має функціональну розгалуженість, що породжує стилі літературної мови. Літературна мова становить собою систему стилів.

Усне мовлення як складова частина ділового спілкування – Усне ділове мовлення

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 6. Усне ділове мовлення Ключові слова: ділове спілкування, мовленнєвий етикет, монолог, діалог, полілог, публічний виступ, невербальні засоби спілкування. Усне мовлення як складова частина ділового спілкування Ділове мовлення має вираження в

Засоби стандартизації мови ділових паперів

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення Засоби стандартизації мови ділових паперів Ключові слова Назва документа (наказ, рішення), віддієслівні іменники (зобов’язання, опанування), особові форми дієслів (наказую, затверджую) та ін. Мовні кліше інформативно-необхідного характеру

Приклади вживання паронімів – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні Приклади вживання паронімів (Див.: Культура української мови: Довід. – С. 14) Економічний Економний Слово економічний вживається стосовно понять,

Взаємодія туроператорів і судновласників в організації перевезень туристів

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 4. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ 4.4. Взаємодія туроператорів і судновласників в організації перевезень туристів У пасажирському сполученні водного транспорту використовуються дві форми судноплавства: лінійна (регулярна) і

Терміни і професіоналізми в ділових паперах

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Терміни і професіоналізми в ділових паперах Терміни – це слова або словосполучення, які вживаються в специфічній сфері мовлення і створюються для точного вираження спеціальних предметів,

Автобіографія – Документи з кадрових питань

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Документи з кадрових питань Автобіографія Автобіографія – документ, в якому особа, що його складає, подає опис свого життя та діяльності. В автобіографії кожне

Телеграма – Довідково-інформаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Телеграма Телеграма – це документ, який передається телеграфом, має гранично стислий текст, викликаний потребою негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про