Звертання

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Звертання У діловій сфері форми кличного відмінка, утворені від іменників чоловічого і жіночого роду – назв осіб, використовуються у

Факс – Довідково-інформаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Факс Факс – узагальнена назва різноманітних за змістом документів, що безпосередньо за допомогою телекомунікативного зв’язку та принтера надходять до організації, установи, підприємства, фірми.

Частка – Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 4. Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах 4.3. Частка Частка – службова частина мови, яка надає словам чи реченням певного смислового й емоційного відтінку і служить засобом творення

Відокремлені члени речення

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Відокремлені члени речення Відокремлюються додатки, що мають значення виключення або виділення і починаються словами: крім, окрім, за винятком, зокрема, особливо, наприклад, на відміну від. Відокремлюються з

Класифікація документів

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення Класифікація документів Ознаки Класифікація За найменуванням *заява; *лист; *наказ; *протокол та ін. За змістом інформації *загальні; *адміністративні; *спеціалізовані з фінансових, комерційних питань тощо. За призначенням *організаційні;

Положення – Організаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.1. Організаційні документи Ключові слова: положення, інструкція, правила. Положення Положення – це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу,

З історії заборони української мови

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення З історії заборони української мови (За матеріалами: Кононенко П. П., Кононенко Т. П. Феномен української мови: Генеза, проблеми, перспективи. Історична місія.

Сполучник – Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 4. Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах 4.2. Сполучник Сполучник – службова частина мова, що служить для зв’язку слів, членів речення та частин складного речення. За синтаксичною функцією

Ухвала

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Ключові слова: ухвала, розпорядження, наказ, вказівки. Ухвала Ухвала – це правовий акт, що приймається місцевими радами, державними адміністраціями, виконавчими комітетами й оформляється як

Омоніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні Омоніми Омоніми потрібно відрізняти від багатозначних слів. Омоніми ( від грец. однаковий та ім’я) – слова, що однаково