Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС

§7 Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення

127. 1. Прочитай слова і склади з ними речення.

Лан – лань.

2. Назви звуки, якими відрізняються слова лан і лань. Якою буквою позначено м’якість звука [н’]?

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних знаком мякшення

Буква “знак м’якшення” (ь) разом із попередньою буквою позначає на письмі м’який приголосний звук.

128.1. Прочитай вірш.

Твоя це мати – Батьківщина,

Твій дім з малих дитячих літ.

Звідсіль дороги

і стежини

Тобі лежать в широкий світ.

Лідія Компанієць

2. Випиши з вірша слова у два стовпчики: в один – зі звуком [т], а в інший – із звуком [т].

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних знаком мякшення

129.1. Спиши, змінюючи слова за зразком.

Зразок. Мисливці – мисливець.

Вихователі, медалі, зайді.

2. Поясни, як позначено м’якість приголосних звуків у словах.

130. 1. Спиши слова, вставляючи, де треба, знак м’якшення.

Бат..ко, клад..ка, дон..ка, тон..ка, ред..ка, син..ка, спин..ка, шпил..ка, пил..ка, міл..ко.

2. Поясни написання слів.

131. 1. Відгадай загадку і запиши її разом із відгадкою, вставляючи пропущені букви.

src="/pictures/image063_94.jpg" class=""/>

Він на зріст мален..кий,

Сірий, чепурнен..кий,

Справжній молодец.. !

Хто він?…

2. Підкресли в словах букви перед знаком м’якшення. Які звуки вони позначають у цих словах?

132. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте прислів’я.

1. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. 2. Поганий той товариш, хто залишає ближнього в біді.

2. Спишіть виділені слова. Вимовте у них звуки і назвіть букви. Що позначає знак м’якшення у цих словах?

3. Доберіть до слів поганий, біда протилежні за значенням.

Пригадайте! М’якість приголосного перед о позначається знаком м’якшення (ь):

Льон, бадьорий.

133. 1. Прочитай вірш і спиши, вставляючи пропущені букви.

Плавай, плавай, лебедон..ко,

По син..ому морю.

Рости, рости, тополен..ко,

Все вгору та вгору.

Тарас Шевченко

2. Розкажи, до кого і до чого звертається поет.

3. Визнач кількість звуків і букв у слові синьому.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних знаком мякшення

134. 1. Прочитай і відгадай загадку. Спиши її.

За селом з’явилось море,

Сине-синє, неозбре.

То не казка і не сон,

А зацвів у полі….

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних знаком мякшення

Візьми до уваги! Під час переносу слова знак м’якшення (ь) залишай із попередньою буквою: бать-ко, донь-ка. Не можна при переносі розривати буквосполучення ьо. Перенось так: по-льо-вий, ба-дьо-рий.

135. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте і спишіть речення, вставляючи пропущені букви.

1. Половіли жита й вилискувалис.. на сонці. 2. Віют.. з поля чудові пахощі од нестиглого зерна і пол..ових квіток (Михайло Коцюбинський).

Слово про слово

Половіли – достигаючи, набували жовтого кольору.

2. Поясніть, що позначає знак м’якшення у слові польових.

2. Вимов у слові-відгадці звуки і назви букви. На яке питання відповідає це слово?

3. Знайди слова, у яких м’якість приголосних позначено буквами є, ь.

136.1. Прочитай вірш,

Вересень трусить

Груші в садочку.

Жовтень гаптує

Клену сорочку.

Йде листопад,

Застеля килими.

Грудень надходить –

Початок зики.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних знаком мякшення

Федір Петров

2. Випиши слова зі знаком м’якшення. Поясни їх написання. Поділи ці слова для переносу.

Спою про слово

Гаптувати – вишивати шовковими нитками, вкритими тонким шаром золота чи срібла.

137.1. Спиши слова, поділяючи їх для переносу.

Батько, дядько, альбом, біленький, близько, бадьорий.

2. У кожному слові назви м’який приголосний звук, позначений двома буквами.

Відповідай так: у слові батько м’який звук [т] позначено двома буквами – “те” і “знаком м’якшення”.

138.1. Відгадай загадку.

То чорна, то сива

По небу ходила.

Побив її вітер –

Сльози розпустила.

2. Знайди в загадці двоскладове слово, яке не можна поділити для переносу. Чим цікаве це слово?

3. Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова за зразком на сторінці 50.

Зразок звуко-буквеного аналізу слова

1. Вимов слово вголос.

2. Поділи його на склади.

3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається).

4. Назви послідовно всі звуки в слові і познач їх буквами в квадратних дужках, наприклад: [гал авиена].

5. Запиши слово буквами.

6. Полічи кількість звуків і кількість букв.

7. Поясни невідповідність між кількістю звуків і букв, якщо вона не однакова.

139. 1. Прочитай прислів’я. Спиши, вставляючи пропущені букви.

1. У дитини заболит.. пал..чик, а в мами – серце. 2. Вогон.. і ніж – не забавка для дитини.

3. Добра дитина бат..кам завжди віддячит… .

2. Запам’ятай написання виділених слів.

140. 1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи пропущені букви.

У низині дзюрчало джерел..це, веселе, дзвінке! У джерел..ці купала свої віти плакуча верба. Разом їм було дуже добре. Джерел..це напувало вербичку. А вона захищала його від пекучого сонця. А восени опали у воду з верби листочки.

2. Вимов приголосні звуки у виділених словах. Назви букви, якими вони позначені.

3. Поділи для переносу слово джерельце. Який висновок можна зробити?

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних знаком мякшення

141. 1. Прочитай І спиши, вставляючи пропущені букви.

1. Зерна курочка клювала, бити дз..бом не вгавала. 2. Осінній ден..к як у комара носок.

3. На чужий труд ласий не буд…

2. Вираз бити дзьобом усно заміни одним словом.

3. Поділи для переносу виділені слова.

142. Попрацюйте разом! 1. Послухайте текст.

Ми зупинилися біля поля.

Десь із хлібів сповістила про себе перепілка.

– Під-падьом! Під-падьом!

Спершу озвалося за горбом. Потім раптово підпадьомкнуло зовсім близько.

Ця пустунка нібито радіє, що є нагода їй побавитися з нами. І голос подає то звідси, то звідти. Загукує до себе в польову гущавінь.

Ми спробували вистежити жартівницю. Та марні наші лови! (За Олесем Гончаром).

2. Хто із хлібів сповістив про себе? Де спершу озвалася перепілка? Куди перепілка загукує до себе?

3. Послухайте текст ще раз. Доберіть до нього влучний заголовок.

4. Запишіть слова з буквосполученням ьо. Поділіть їх для переносу.

143 1. Прочитай скоромовку тричі, щоразу прискорюючи темп. Потім запиши з пам’яті.

Пильно поле пильнували,

Перепелів рахували.

2. Знайди у скоромовці слова, в яких немає м’яких приголосних звуків. Який звук трапляється найчастіше?

3. Поділи для переносу виділені слова.

Тверді і мякі приголосні звуки. Позначення мякості приголосних знаком мякшення

144. 1. Прочитай текст. Про кого в ньому йдеться?

Дунай ще малий та нерозумний. Але до всього придивляється, всюди бігає, все нюхає. Головатий, вуха гострі, очі чорні-чорні. Язик висуне та хекає-хекає, бо набігався (Леонід Дениско).

2. Випиши з тексту виділені слова.

3. Назви букви, якими позначено м’які приголосні звуки, та букви, якими позначено м’якість приголосних.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Твір роздум на тему шляхетний вчинок.
Ви зараз читаєте: Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення