Творення фразеологізмів на базі вільних синтаксичних конструкційРозділ 8

СТРУКТУРНО-ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 17. Творення фразеологізмів на базі вільних синтаксичних конструкцій

Найчастіше фразеологічні одиниці утворюються на базі вільних синтаксичних конструкцій, які постають у процесі спілкування. Дуже часто дериваційною базою служать дієслівно-іменні словосполучення. При цьому дієслівна форма вживається або в недоконаному виді (Втрачати рівновагу, додавати духу (кому)), або в доконаному (Заорати носом, уложити в землю (кого)). Крім них, структурною основою можуть бути

дієслівно-займенникові (брати своє, чия візьме), дієслівно-прикметникові, власне, дієслова, поєднані із субстантивованими прикметниками (Загнати на слизьке, насти задніх). Прототипами ФО виступають також дієслівно-прислівникові (Ставати дибки, ходити навшпиньки (перед ким, коло кого)), дієслівно-дієслівні словосполучення (Давати знати). Продуктивний розряд прикметниково-іменникових ФО (Тяжкий хліб, золотий фонд (чого), Повна хата (кого, чого)), іменниково-іменникових (Хід конем, царство тіней), іменниково-займенникових (Своїм ходом), числівниково-іменникових (Шосте чуття), займенниково-займенникових (Сам собою), займенниково-прислівникових
(Хто куди) та ін. У різних поєднаннях функціонують багатослівні (три і більше) фразеологічні структури: Вхопити шилом патоки, вхопити в обидві жмені, грипи зуби на сонці.

Певна частина фразеологізмів утворена на базі різного типу речень: Ціни кусаються, кури засміють (кого), язик розв’язується (в кого, кому, чий), Серце співає (чиє, у кого), Щоб тобі дихати не дало! (“Вже тепер і ступити мені не дасть; уже нема мені промитої води: то те недобре, то це негаразд”, Марко Вовчок).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Рівнобедрений трикутник формули.
Ви зараз читаєте: Творення фразеологізмів на базі вільних синтаксичних конструкцій