Творення видових форм дієслова – ДієсловоМОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієслово

Творення видових форм дієслова

Дієслова різних видів, що мають тотожне лексичне значення, утворюють видові пари (Робити – зробити, зігріти – зігрівати, розрізати – розрізати).

Видові пари можуть утворюватися за допомогою префіксів, суфіксів, чергування звуків в основах дієслів, наголосу та інколи від іншої основи.

1. Форми доконаного виду творяться від форм недоконаного найчастіше за допомогою таких префіксів:

В-:

Рятувати

– врятувати;

З-:

Орати – зорати;

На-:

Писати – написати;

При-:

Вітати – привітати;

Про-:

Читати – прочитати;

По-:

Дарувати – подарувати та деяких ін

У творенні видової пари беруть участь тільки ті префікси, які у конкретному дієслові змінюють вид, але не вносять змін у його лексичне значення. Наприклад:

Рятувати – врятувати – видова пара, а Бити – вбити – не співвідносні видові форми, бо вони різняться лексичним значенням.

2. Співвідносні видові

пари можуть утворюватися за допомогою таких суфіксів:

Суфікси

Доконаного виду

Суфікси

Недоконаного виду

Приклади

-и –

-и-, – а-

-ну – (-ону-)

-а-

-ува – (-юва-)

-а-

Залишити – залишати,

Звільнити – звільняти,

Заборонити – забороняти;

Скоротити – скорочувати, повторити – повторювати,

Зачитати – зачитувати;

Кричати – крикнути,

Стукати – стукнути,

Сіпати – сіпонути

Без суфікса

-ну-

-ва-, – а-

-ва-

Зашити – зашивати,

Умити – умивати,

Лягти – лягати;

Впливати – вплинути,

Розвивати – розвинути

3. Дієслова можуть утворювати видову пару за допомогою чергування голосних звуків, але майже завжди в супроводі суфіксації або префіксації:

Доконаний вид

Недоконаний вид

Приклади

Е

И

Витерти – витирати

Е

О

Перевезти – перевозити

Е

І

Залетіти – залітати

У деяких дієсловах додатковим засобом вираження виду є чергування приголосних в основах: Т-ч (скоротити – скорочувати), С-ш (скосити – скошувати), Д-дж (вирядити – виряджати), Cт-шч (щ) (пригостити – пригощати) Та ін.

4. У ряді дієслів форми доконаного і недоконаного виду розмежовуються наголосом: Ви̍кликати – виклика̍ти, ви̍міряти – виміря̍ти, ви̍сипати – висипа̍ти, відки̍дати – відкида̍ти, відкли̍кати – відклика̍ти, відмі̍ряти – відміря̍ти, відси̍пати – відсипа̍ти, зси̍пати – зсипа̍ти, наки̍дати – накида̍ти, перемі̍ряти – переміря̍ти, переси̍пати – пересипа̍ти, розки̍дати – розкида̍ти, розси̍пати – розсипа̍ти, ски̍дати – скида̍ти, скли̍кати – склика̍ти.

5. У деяких дієсловах видова пара утворюється від іншої основи: Брати – взяти, ловити – піймати, говорити – сказати, шукати – знайти.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Первісні люди.
Ви зараз читаєте: Творення видових форм дієслова – Дієслово