ТюргоТюрго (Turgot) Анна-Робер-Жак (1727-1781) – французький економіст, який розвивав ідеї фізіократів. Народився у Парижі у дворянській сім’ї. Здобувши духовну освіту, відмовився від церковної кар’єри. З 1751 – чиновник паризького парламенту, відтак голова судової палати Парижа. В 1771-1774 – губернатор Ліможа, з 1774 по 1776 – генеральний контролер фінансів. У своїй основній економічній праці “Роздуми про створення й розподіл багатства” (1776) Т. всередині промислового класу і класу фермерів обгрунтовано виділяє підприємців і найманих робітників.

Останні, продаючи свою працю, отримують заробітну плату на рівні мінімуму засобів існування. Т. визначив причини виникнення найманої праці. Єдиним джерелом створеної в сільському господарстві продукції він вважав працю робітника. Цінність предметів Т. некоректно розглядає лише в суб’єктивному аспекті, а ціну – лише залежно від попиту і пропозиції. Водночас він виокремлює природну ціну речі, яка є сукупністю ресурсів, витрачених на її виробництво. Розглядаючи капітал як нагромаджену цінність, він виділяє в ньому ту частину, яка йде на заміщення витраченого на створення продукту капіталу (або витрат виробництва)
і надлишку над такими витратами (прибуток на капітал). Останній, своєю чергою, складається з підприємницького доходу, земельної ренти, оплати праці, ризику та вміння капіталістів. У процесі обміну речей виникає обмін на цінність, за якої суб’єктивна вигода одного учасника дорівнює вигоді іншого. Водночас Т. називає таку цінність міновою. Відсоток Т. розглядає як частину чистого прибутку, а “чистий продукт” нібито створюється лише в сільському господарстві. Цікавою є ідея Т. про те, що мінова пропорція обмінюваних у процесі торгу речей виявляється через зіставлення інтенсивності потреб.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Синтаксичний розбір речення.
Ви зараз читаєте: Тюрго