У праці А. Сміта “Дослідження про природу і причини багатства народів” можна знайти не одну, а кілька концепцій вартості. Дайте характеристику їх


Історія економічних вчень

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

У праці А. Сміта “Дослідження про природу і причини багатства народів” можна знайти не одну, а кілька концепцій вартості. Дайте характеристику їх.

Одна зі стрижневих ідей, покладених Смітом в основу системи, що розвивається, – теорія вартості. Сміт так обгрунтовує концепцію трудової теорії вартості: “Праця є єдиним загальним, так само як і єдино точним, мірилом вартості”. Він говорить про рівнозначність усіх видів продуктивної праці, що беруть участь у створенні

вартості. Але в його роботі містяться положення, що трактують проблему вартості інакше, – відповідно до концепції, що одержала згодом назву “теорія трьох факторів”. Таким чином, аналізуючи проблему вартості (і ціни), Сміт висунув два положення. У праці А. Сміта Дослідження про природу і причини багатства народів можна знайти не одну, а кілька концепцій вартості. Дайте характеристику їх Згідно з першим – вартість (і ціна) товару визначається витраченою на нього працю. Вартість – це матеріалізована у товарі праця, обумовлена як середня, необхідна для певного рівня розвитку продуктивних сил.

Відповідно до другого положення вартість (і ціна) складається з витрат на виробництво товару, інакше кажучи, з витрат праці, прибутку,

земельної ренти. “Наприклад, – зазначає Сміт, – у ціні хліба одна її частка йде на оплату ренти землевласника, друга – на заробітну плату або утримання робітників… і третя частка є прибутком фермера”.

Перша, “трудова”, концепція, на думку Сміта, застосовна лише на перших ступенях розвитку суспільства, у “примітивних суспільствах”. Друга, “трифакторна”, концепція функціонує в умовах капіталістичного виробництва.

Вперше положення Сміта зображене у вигляді суцільної стрілки “Праця”; праця виступає як джерело створення вартості. У процесі подальшого розподілу утворений працею дохід розпадається на прибуток, заробітну плату і ренту.

Друге положення зображене пунктирними стрілками “Капітал” і “Земля”. Поряд із працею (суцільна стрілка) капітал і земля беруть участь у створенні продукту і (відповідно) доходів. Тепер вони виступають як виробничі фактори, що беруть участь у створенні вартості. Капітал створює дохід у формі прибутку, земля – у формі ренти, праця – у формі заробітної плати.

“За такого стану речей, – пише Сміт, – працівнику не завжди належить весь продукт його праці. У більшості випадків він має поділяти його з власником капіталу, що наймає його. У такому разі кількість праці, що звичайно витрачається на виробництво якого-небудь товару, не є єдиною умовою для визначення кількості праці, що може бути куплена чи отримана в обмін на неї”.

Таким чином, теорія вартості Сміта має двоїстий характер. Одні автори розглядають це як недолік, внутрішню неузгодженість праці, інші, навпаки, у наявності двох підходів вбачають свого роду достоїнство, більш повну відповідність реальній економічній практиці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Країни світу.україна на карті світу.
Ви зараз читаєте: У праці А. Сміта “Дослідження про природу і причини багатства народів” можна знайти не одну, а кілька концепцій вартості. Дайте характеристику їх