Уест


Уест (West) Едуард (1782-1828) – англійський економіст, представник класичної політичної економіки. Основний твір У. – “Досвід прикладання капіталу до землі” (1815), в якому він раніше за Рікардо опрацював закон земельної ренти. Слідом за А. Р. Тюрго сформулював закон спадної родючості грунту, відповідно до якого кожна наступна витрата праці, вкладеної в землеробство, дає щоразу менший дохід. Вважав, що диференціальна рента уможливлює перехід до дедалі гіршої землі або ж постійне зменшення продуктивності землеробства. На цій підставі він дійшов

висновку про постійне зменшення кількості землеробської продукції, одержуваної в результаті витрат однакової кількості праці, що зумовлює підвищення цін на продукти харчування й зростання номінальної заробітної плати. Отже, згідно з У., з розвитком суспільства дедалі більша частка знову створеної вартості повинна спрямовуватися на поповнення фонду заробітної плати. Наслідком цього він вважав падіння норми прибутку. У дослідженні “Ціна зерна й заробітна плата” (1826) виступав проти обмежень ввезення хліба в країну, за свободу хлібної торгівлі, переглянув свої погляди на розвиток продуктивних сил у сільському
господарстві. Відзначав, що “за удосконаленого землеробства можна на землі другорядної або третьорядної якості налагодити виробництво з настільки ж невеликими витратами, як на землі найкращої якості старої системи”, заперечуючи тим самим “закон спадання родючості грунту”.

Класифікація тварин.
Ви зараз читаєте: Уест