Україна: науково-технічний потенціал

Україна: науково-технічний потенціал – сукупність науково-дослідних інститутів, висококваліфікованих працівників, матеріально-технічних, технологічних, інформаційних та організаційних ресурсів, а також наукових розробок, патентів, інших об’єктів інтелектуальної власності, здатних забезпечити тривалий стабільний і потужний економічний розвиток країни у наступний період. За науковим потенціалом Україна наприкінці XX ст., за даними ЮНЕСКО, посідала сьоме місце у світі. У цій сфері було зайнято бл, 10 тис. докторів і понад 78 тис. кандидатів

наук, а загальна чисельність зайнятих – 450 тис. Проте внаслідок глибокої соціально-економічної кризи, хибної економічної, передусім наукової, політики науковий потенціал значною мірою було зруйновано: чисельність зайнятих скоротилась до бл. 199 тис., помітно скоротилась кількість конструкторських і проектно-пошукових організацій, відбулось значне старіння наукових кадрів, за межі України виїхало понад 6 тис. кандидатів і докторів наук. Руйнування наукового потенціалу значною мірою спричинялося скороченням витрат на розвиток науки. Якщо до 1990 на ці потреби витрачалось бл. 2,5% ВВП, то 2002 – 0,28%. Особливо скоротились
витрати на фундаментальні наукові дослідження. Такі ж руйнівні процеси охопили технічний потенціал України, зосереджений переважно у військово-промисловому комплексі. Так, кількість розробок нових видів техніки і технологій порівняно з 1990 зменшилася у 4,6 разу. Попри це вагомим є технічний потенціал у ракетокосмічній галузі, літакобудуванні, кораблебудуванні, однак для його реалізації необхідна раціональна зовнішньоекономічна політика, зокрема зовнішньоекономічний маркетинг. Помітно відстає Україна від розвинених держав світу за інформаційним потенціалом. Так, 2002 63% вчителів і 37% викладачів вищих навчальних закладів не знали комп’ютера. До інтернету мали доступ відповідно 22 і 46%; із 28 тис. наукових журналів, що видавалися у світі, в Україні передплачували лише 1 тис.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Поширення води в природі.
Ви зараз читаєте: Україна: науково-технічний потенціал