Українська мова в діалозі культур. Відображення в українській мові культури інших народів. Українська діаспораМОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

§ 3. Українська мова в діалозі культур. Відображення в українській мові культури інших народів. Українська діаспора

21. ІІ. 1)

Якісні відносні присвійні

Важлива іншомовні –

Найтісніших українська

Продуктивний європейський

Найдавніших культурний

Безпосереднім

Освітні

Виступають означеннями.

Українська мова в діалозі культур. Відображення в українській мові культури інших народів. Українська діаспора

Найтісніших – прикм., п. ф. – тісний, як., найвищ. ст. пор., пр. форма, тв. гр., мн., М. в., означ.

Іншомовних – прикм., п. ф. – іншомовний, відн., тв. гр.,

множ., Р. в., проста ф., означ.

2)

При однорідних членах речення ставиться кома, якщо:

– вони з’єднані лише інтонацією (без сполучників: О, О, О);

– при них стоять протиставні сполучники: О, а (але) О;

– при них стоять повторювані єднальні або розділові сполучники: і О, і О, і О; О та О, О та О; чи О, чи О;

– при них є парні сполучники: не тільки О, а й О.

22.І. Дівчата, борщ, криниця, бондар, хлібороб, хлопець, школяр, дітвора, хутір, кожух, вареник, корж, селянство, незаможник, недобиток, хата-читальня, тисячниця, доярка, косовиця, Смоленщина, Орловщина, Саратовщина, Тамбовщина.

ІІ. 1) Лексика, Запозичена

з української мови внаслідок контактування народів, Є в Чеській, словацькій, румунській, угорській та Деяких інших Мовах (реч,, розповідне, неоклич., просте, двоскл., пошир., повне, усклад, дієприкм. зв. та однор. членами речення).

23. II. 1)І в.: мова, вітрина, книга, Україна, поезія, доля, душа, Ольга, Леся, рука, література, україністика, лепта, славістика.

ІІ в.: рік, магазин, Тарас, видання, співець, народ, переклад, час, дитинство, вечір, українець, Закарпаття, хлопець, знайомство, поет, твір, Кобзар, Іван, факультет, університет, відділ, роздум, фах, товариш, науковець, викладач, редактор, перекладач, розвиток, зв’язок, місце.

ІІІ в.: участь, галузь.

2) Року, магазину, Тараса, співця, народу, перекладу, часу, вечора, українця, хлопця, поета, твору, Кобзаря, Івана, факультету, університету, відділу, роздуму, фаху, товариша, науковця, викладача, редактора, перекладача, розвитку, зв’язку.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Як позначається розтягнення в фізиці.
Ви зараз читаєте: Українська мова в діалозі культур. Відображення в українській мові культури інших народів. Українська діаспора