Правопис складних слів разом і через дефіс

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ § 23 Правопис складних слів разом і через дефіс Пригадаймо! 1. Чим відрізняється складне слово від простого? 2. Зі скількох основ може складатися складне слово? 3. Як пишуться складні слова зі сполучними

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ 553. Прочитайте. Визначте дієслова. З’ясуйте час, вид, особу й число кожного. 1. У промінні МОЕЙ проросла душа (В. Кучерук). 2. Неоціненну мудрість наших пращурів, досвід віків, високі досягнення

Жартівлива казка

Урок 31. Жартівлива казка Вимовляй правильно. Пам’ять, пам’ятний, пам’ятати, пам’ятка. Хитрість – хитрістю, радість – радістю, молодість – молодістю. СЛОНЕНЯТКО, ЯКЕ МАЛО ДОВГИЙ НІС І КОРОТКУ ПАМ’ЯТЬ Це Слоненятко мало довгий ніс і коротку

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ”

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 40. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ” 327 І. Прочитайте текст, дотримуючись орфоепічних правил. Визначте його тему та основну думку. Що корисного для себе ви дізналися? СНІДАЙТЕ

Жадібний з дружбою не в злагоді

Урок 91. Жадібний з дружбою не в злагоді – Чим ти можеш поділитися з друзями? А з незнайомою людиною? Чи можна поділитися своїм настроєм, усмішкою? А своєю бідою? ЗАЯЧИЙ ХОЛОДОК Колись, давним-давно, величезні ліси

ПРАВОПИС ВИГУКІВ. ДЕФІС У ВИГУКАХ. КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ

Службові частини мови. Вигук & 40. ПРАВОПИС ВИГУКІВ. ДЕФІС У ВИГУКАХ. КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ Мова, наша мова – Пісня стоголоса, Нею мріють весни, Нею плаче осінь… Ю. Рибчинський ПАМ’ЯТАЙМО Групи вигуків

Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ЧАСТКА Щоб надати слову або висловлюванню певного змістового чи емоційного відтінку, використовують службову частину мови – частку. Частки передають захоплення, обурення, певність, непевність – різні людські почуття. По-особливому ми ставимося до нашої

ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ

РОЗДІЛ 2 ТЕКСТ & 4. ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ 25. Поміркуймо разом! 1. Прочитайте виразно вірш. Яка його головна думка? ЄДИНА УКРАЇНА Нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не розтина, Бо ти єдина,