ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Дієслово Мужай, прекрасна наша мово… М. Рильський Ви знатимете: – загальне значення дієслова та його морфологічні ознаки; Форми дієслова; – способи творення дієслів. Ви вмітимете: – розрізняти дієслова доконаного й

Відмінювання іменників чоловічого роду назв істот у давальному та місцевому відмінках однини

ІМЕННИК Відмінювання іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини 138. Розгляньте таблицю. Відмінок, питання Іменники чоловічого роду – назви істот Н. в. хто? що? Батько, Василь, добродій Д. в.

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ Цей розділ запрошує вас у майстерню. Тут панують особливі інструменти, ідо використовуються для творення слів. Це суфікси, префікси, поєднання основ, перехід однієї частини мови в іншу. Один з інструментів словотворення – префікс,

ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ВІДГУК ПРО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТОВАРИША

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Тема 6. ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ВІДГУК ПРО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТОВАРИША І. Прочитайте прислів’я і поясніть їхній зміст. Які правила мовлення можна сформулювати на їхній основі? 1. Заторохтіла сорока, наче діжка

Головні члени речення

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ § 12. Головні члени речення 125.1. Пригадайте, які ви знаєте члени речення. II. Спишіть вірш Тараса Шевченка. Виділіть граматичну основу речень. У другому й останньому реченнях підкресліть другорядні члени речення. Тече вода

Творення прикметників. Перехід прикметників в Іменники

ПРИКМЕТНИК § 48 Творення прикметників. Перехід прикметників в Іменники Запам’ятаймо! Більшість прикметників в українській мові є похідними, тобто такими, що утворюються від інших частин мови, наприклад: – іменників: сила -> сильний, виставка -> виставковий.

НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ, ЙОГО ВИДИ. РОЛЬ НАГОЛОСУ В РОЗРІЗНЕННІ СЛІВ І ЇХНІХ ФОРМ

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимова § 24. НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ, ЙОГО ВИДИ. РОЛЬ НАГОЛОСУ В РОЗРІЗНЕННІ СЛІВ І ЇХНІХ ФОРМ Мовознавчі студії 258. І. Прочитайте текст. Пригадайте,

МИНУЛИЙ ЧАС

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Дієслово § 55. МИНУЛИЙ ЧАС Про змінювання дієслів у формі минулого часу, а також про особливості їхнього творення 480 Розгляньте зразки творення дієслів минулого часу. Які суфікси використано? На основі