Текст. Основні ознаки тексту

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) § 61 Текст. Основні ознаки тексту 564 1. Прочитайте дві групи речень. 1. Діти каталися на санчатах. Дерева стояли в жовтому вбранні. У вікна класу заглядає сонце. На темному небі з’явилися

ЧИТАННЯ МОВЧКИ І ВГОЛОС. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Розвиток мислення і мовлення & 46. ЧИТАННЯ МОВЧКИ І ВГОЛОС. ЧИТАННЯ МОВЧКИ О слово рідне – чисте джерело. Мене з дитинства в юність привело Ти – промінь світанкової зорі, Суцвіття ніжне в весняній порі.

Творення і правопис складноскорочених слів

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ § 25 Творення і правопис складноскорочених слів 195 Прочитайте текст. Складіть і запишіть речення з виділеними словами. Складноскорочені слова використовують для зручного, економного позначення часто вживаних назв організацій, установ, марок автомобілів, приладів

Основа слова і закінчення змінних слів

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я § 47. Основа слова і закінчення змінних слів 474.1. Прочитайте речення. Визначте, якими частинами мови є слова в реченнях. 1. Степанко обережно взяв сірого птаха в долоні. 2.

НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ. ПРАВОПИС

Морфологія. Орфографія. Дієслово & 12. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ. ПРАВОПИС – ТЬСЯ, – ШСЯ В КІНЦІ ДІЄСЛІВ Ти постаєш в ясній обнові, Як пісня линеш, рідне слово. Ти наше диво калинове, Кохана материнська мово?

У казки в гостях

ЧАСТИНА ПЕРША Навчання грамоти і розвиток мовлення 9 У казки в гостях Послухай казку і розглянь малюнки. Брати Грімм ГОРЩИК КАШІ (Казка) Жила собі дівчинка. Пішла вона в ліс по ягоди і зустріла там

Правопис слів із пів-, напів-, полу

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я § 57. Правопис слів із пів-, напів-, полу- Слова з пів, напів, полу пишуться разом: півгодини, півапельсина, напівавтомат, полумисок. Якщо слово починаються буквами я, ю, є, ї, після

Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ §25. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка Розділ науки про мову, який вивчає правила передачі усного мовлення на письмі, називається орфографією. Написання, яке здійснюється на основі правил орфографії, називається