ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ЦІЛІ ЧИСЛА

Морфологія та орфографія. Числівник § 54. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ЦІЛІ ЧИСЛА Про типи відмінювання кількісних числівників та особливості їх уживання в непрямих відмінках ПРИГАДАЙМО. Які є відмінки числівників? 451 Розгляньте зразки відмінювання

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

Морфологія. Орфографія. Дієслово & 11. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ А слово народжує слово, Співає з братами-словами. Життя за віками спливає, А слово народжує слово. П. Перебийніс ПАМ’ЯТАЙМО Дієслова утворюються від дієслів за допомогою префіксів або суфіксів,

Не, ні з різними частинами мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ЧАСТКА & 41 Не, ні з різними частинами мови Не і ні можуть бути частками й писатися з різними частинами мови окремо, а можуть виконувати роль префіксів і писатися разом. Написання не

ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 29. ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ 354. Прочитайте подані удвох колонках речення. Що означають виділені слова? Поставте до кожного з Них питання. Книжка все розкаже. Книжка все розкаже мовчки.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ § 66. ЛЕКСИКОЛОГІЯ 560 І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ Широку світлу смугу посередині небосхилу в Україні називають Чумацьким Шляхом. Чумаки здавна возили з Криму

Розряди займенників за значенням

ЗАЙМЕННИК § 59 Розряди займенників за значенням Запам’ятаймо! За значенням займенники поділяються на 9 розрядів. № Розряд Займенників Значення Займенників Приклади 1 Особові Указують на особу: 1 особа 2 особа 3 особа Я, ми

Добре

Урок 70. Добре – погано Додай слово: “добре” чи “погано”. Бути уважним – це. Ображати менших – це. Допомагати іншій людині – це. Дарувати квіти – це. Дражнити товаришів – це. Займатися спортом –

Культура мовлення та спілкування

МОВА І МОВЛЕННЯ Культура мовлення та спілкування 9. Прочитайте текст. Наша мова щодня й щохвилини забруднюється суржиком. Суржик – це мішана мова, пересипана чужими або штучно створеними словами та зворотами з чужих мовних елементів.

Речення. Граматична основа речення

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ § 10. Речення. Граматична основа речення Реченням (рос. предложением) називаться слово або група слів, що виражають відносно закінчену думку. Наприклад: Багряний вечір догорів (М. Рильський). Думка, передяна одним словом, – це теж

ВИСТУП НА СЕМІНАРАХ, ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Урок 12. ВИСТУП НА СЕМІНАРАХ, ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ Пригадайте – Які основні вимоги до мовлення? – Що таке публічний виступ? 329. Мікрофон. Поясніть, як ви розумієте висловлювання відомого філософа Сократа: “Мистецтво