ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО § 3. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ 35. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте пряму мову і слова автора. 1. Гостям українці кажуть: “Ласкаво просимо!” 2. “Я хочу Вас зрозуміти”, –

ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 25. ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ Про те, якими буквами позначаємо на письмі звуки, чому в деяких словах кількість звуків і букв різна, а також

Повторення в кінці року

ОРФОГРАФІЧНО – ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ § 21. Повторення в кінці року 256. Мікрофон. Спростуйте або аргументуйте вислів Цицерона “Неосвіченість – ніч розуму, ніч безмісячна і беззоряна”. 257.1. Прослухайте текст з голосу вчителя або однокласника. Визначте

Наша Батьківщина

ЧАСТИНА ДРУГА Післябукварний період 27 Наша Батьківщина – Україна УКРАЇНА – МОЯ БАТЬКІВЩИНА Україна – рідний край. Тут живеш ти і твої батьки. У багатьох із вас і діди та прадіди живуть в Україні.

Іменники першої відміни

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ ІМЕННИК §13. Іменники першої відміни 102. Попрацюйте в парах. Зробіть звуковий запис поданих слів. Підкресліть кінцевий приголосний основи іменників. Ялинка, дитина, площа, студія, криниця, полиця, хаща. Залежно від кінцевого приголосного основи

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

ДІЄСЛОВО Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів 306. Прочитайте текст, розкриваючи дужки. Перекажіть. Визначте тип тексту: розповідь, опис, міркування. Загубив ведмідь Медолюб свої сап’янці*. Хоч і старі були, а шкода! Сам

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ОГОЛОШЕННЯ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ Тема 4. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ОГОЛОШЕННЯ 592 І. Пригадайте, чи доводилося вам коли-небудь читати або складати оголошення. Про що в ньому повідомлялося? Поміркуйте, для чого потрібні оголошення. II. Чи згодні ви з

Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передана на письмі сумнівних голосних та приголосних

ОРФОГРАФІЧНО – ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ § 18. Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передана на письмі сумнівних голосних та приголосних. Пунктуація Пригадайте! – Які труднощі виникають під час передачі на письмі сумнівних голосних або