ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 37. ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ Про те, як на межі частин слова збігаються однакові приголосні, та про позначення цих звуків двома однаковими буквами ПРИГАДАЙМО. Що таке

Професійні слова і терміни. Просторічні слова

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ § 13 Професійні слова і терміни. Просторічні слова 104 1. Прочитайте текст. Наприкінці XVII – на початку XVIII ст. монах Климентій Зиновіїв створив збірку віршів. Його вірші присвячені темі праці, трудящому людові.

ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ЦІЛІ ЧИСЛА

Морфологія та орфографія. Числівник § 54. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ЦІЛІ ЧИСЛА Про типи відмінювання кількісних числівників та особливості їх уживання в непрямих відмінках ПРИГАДАЙМО. Які є відмінки числівників? 451 Розгляньте зразки відмінювання

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

Морфологія. Орфографія. Дієслово & 11. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ А слово народжує слово, Співає з братами-словами. Життя за віками спливає, А слово народжує слово. П. Перебийніс ПАМ’ЯТАЙМО Дієслова утворюються від дієслів за допомогою префіксів або суфіксів,

Не, ні з різними частинами мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ЧАСТКА & 41 Не, ні з різними частинами мови Не і ні можуть бути частками й писатися з різними частинами мови окремо, а можуть виконувати роль префіксів і писатися разом. Написання не

ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 29. ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ 354. Прочитайте подані удвох колонках речення. Що означають виділені слова? Поставте до кожного з Них питання. Книжка все розкаже. Книжка все розкаже мовчки.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ § 66. ЛЕКСИКОЛОГІЯ 560 І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ Широку світлу смугу посередині небосхилу в Україні називають Чумацьким Шляхом. Чумаки здавна возили з Криму

Розряди займенників за значенням

ЗАЙМЕННИК § 59 Розряди займенників за значенням Запам’ятаймо! За значенням займенники поділяються на 9 розрядів. № Розряд Займенників Значення Займенників Приклади 1 Особові Указують на особу: 1 особа 2 особа 3 особа Я, ми