Добре

Урок 70. Добре – погано Додай слово: “добре” чи “погано”. Бути уважним – це. Ображати менших – це. Допомагати іншій людині – це. Дарувати квіти – це. Дражнити товаришів – це. Займатися спортом –

Культура мовлення та спілкування

МОВА І МОВЛЕННЯ Культура мовлення та спілкування 9. Прочитайте текст. Наша мова щодня й щохвилини забруднюється суржиком. Суржик – це мішана мова, пересипана чужими або штучно створеними словами та зворотами з чужих мовних елементів.

Речення. Граматична основа речення

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ § 10. Речення. Граматична основа речення Реченням (рос. предложением) називаться слово або група слів, що виражають відносно закінчену думку. Наприклад: Багряний вечір догорів (М. Рильський). Думка, передяна одним словом, – це теж

ВИСТУП НА СЕМІНАРАХ, ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Урок 12. ВИСТУП НА СЕМІНАРАХ, ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ Пригадайте – Які основні вимоги до мовлення? – Що таке публічний виступ? 329. Мікрофон. Поясніть, як ви розумієте висловлювання відомого філософа Сократа: “Мистецтво

ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) ТА СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА

ЛЕКСИКОЛОГІЯ §35. ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) ТА СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА Усі слова мови поділяють на дві групи: – загальновживані (міжстильові), які вживаються в усіх стилях мовлення; – стилістично забарвлені, що вживаються лише в певних стилях. Загальновживані

Відмінювання прикметників

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ ПРИКМЕТНИК §26. Відмінювання прикметників 224. Попрацюйте в парах. Зробіть звуковий запис поданих слів. Підкресліть прикметники, основа яких закінчується на м’який приголосний. Дорожній, джмелиний, осінній, сонячний, безкраїй. За особливостями відмінювання прикметники поділяються

Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 27 Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ Український алфавіт Аа Бб Вв Гг Гг

УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ Тема 8. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ Художній опис Мета художнього опису приміщення – передати враження від приміщення, певне ставлення до нього та людей, які в