Лексика і фразеологія

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО §5. Лексика і фразеологія 1. Що таке лексика? 2. Які слова називаються однозначними, а які – багатозначними? 3. Що таке омоніми? Як їх відрізнити від багатозначних слів? 4. Розкажіть про синоніми й

МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ Тема 1. МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ ПРИГАДАЙМО. Що таке мовлення і спілкування? 580 Уявіть, що ви тримаєте в руках кленовий листок. Складіть усно два описи листка (по 2-3 речення) відповідно до запропонованих

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

ЗВУКИ І БУКВИ Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки 5 1. Спишіть скоромовку, записуючи пропущену букву. Ск..р..м..вки ск..р..м..влю Із велик..ю люб..в’ю, Щ..би л..вкі ск..р..м..вки Збагатили рідну м..ву.

Дієслово. Прислівник

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ § 7. Дієслово. Прислівник 1. Пригадайте, що означає дієслово і на які питання відповідає. 2. На які питання відповідають дієслова в неозначеній формі? 3. Які ви знаєте форми часу

ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Морфологія. Орфографія. Дієслово ПРИГАДАЙМО Морфологія – це складне слово, яке походить з грецької мови: “морфо” – “вид, форма”; “логія” – “слово”, “вчення”. Розділ мовознавства, що вивчає будову слова залежно від морфем, із яких воно

Гості. Гостинці. Дзвінкі приголосні та чітка вимова їх в кінці та середині слова

Урок 28. Гості. Гостинці. Дзвінкі приголосні та чітка вимова їх в кінці та середині слова Вимовляй правильно. Ріжемо яблука, Лущим горіх – Мама печуть нам Святковий пиріг. Лідія Компанієць Бабуся в хустинці принесла гостинців.

ЯКІСНІ, ВІДНОСНІ, ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ, ЇХНЄ ТВОРЕННЯ ТА ПРАВОПИС

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИКМЕТНИК § 27. ЯКІСНІ, ВІДНОСНІ, ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ, ЇХНЄ ТВОРЕННЯ ТА ПРАВОПИС 325. Прочитайте прислів’я, визначте в них прикметники, поставте до кожного питання. 1. Материн гнів – як весняний сніг: рясно випаде, та

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ 55. Прочитайте. Поставте питання до виділених слів. Що вони означають? Хрущі над вишнями гудуть, В саду дрімають сонні вишні, А матері до хвірток вийшли Поглянуть,