СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (дійсний, умовний, наказовий)

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 12. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (дійсний, умовний, наказовий) 171. Прочитайте. У якому з речень дієслова виражають дійсну, реальну дію? У якому – можливу за певної умови або бажану? У якому з речень дієслова

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 33 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків Запам’ятаймо! Дзвінкі приголосні звуки завжди вимовляються дзвінко в кінці та в середині слова: народ [народ], гриб [гриб], дудка [дудка], ніжка [н іжка].

ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник & 14. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА Барвистість одвічна народної мови – Це щось невимовне, прекрасне, казкове: І ласка любові, зелена калина, І пісня досвітня в гаях – солов’їна. П. Усенко

Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ § 1. Поняття комунікації, ділового спілкування, комунікабельності Про поняття комунікації, використання вербального й невербального коду в комунікації. Модель вербальної комунікації, в також яро культуру мовлення як передумову ефективної комунікації Пригадайте

Усний вибірковий переказ тексту о наукового стилю з елементами роздуму

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) § 67 Усний вибірковий переказ тексту о наукового стилю з елементами роздуму Запам’ятаймо! Усний переказ відрізняється від письмового довільною формою викладу матеріалу. Йому властиві короткі речення, можливі повтори слів, уточнювальні вислови.

НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ. ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ ОКРЕМО, РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Службові частини мови. Прийменник & 32. НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ. ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ ОКРЕМО, РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС Як сонця блакитного коло, Що креслить у небі путі, Любіть свою мову й ніколи Її не забудьте

ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Морфологія та орфографія. Іменник § 31. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ Про те, які іменники II відміни чоловічого роду в родовому відмінку мають закінчення – а(-я), а які – – у(-ю)

Літо-літечко

Урок 97. Літо-літечко ЛАСТІВКА З ПЕРЕБИТИМ КРИЛОМ Після гарячого літнього дня загриміла гроза. Пішла злива. Вода залила ластів’яче гніздо, що приліпилося до стіни старої повітки*. Розвалилося гніздечко, повипадали пташенята. Вони вже вбралися в пір’ячко,