Займенник як частина мови. Роль у тексті

ЗАЙМЕННИК Займенник як частина мови. Роль у тексті 270. Прочитайте текст. Хлопчика звали Дядько Федір, бо хлопчик був дуже серйозним і самостійним. У чотири роки хлопчик навчився читати. А в шість уже сам собі

Букви і в словах іншомовного походження

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ § 37. Букви і в словах іншомовного походження Українська мова постійно збагачується, розвивається. Одним із джерел збагачення мови, поповнення запасу її слів є запозичення з інших мов. Слова, запозичені з

Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ДІЄПРИКМЕТНИК & 15 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу Дієприкметники за станом поділяються на активні (теперішнього й минулого часу) і пасивні (минулого часу). Активні

Вживання числівників з іменниками

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ ЧИСЛІВНИК §34. Вживання числівників з іменниками В українській мові при числівниках два, три, чотири в називному відмінку іменники чоловічого роду вживаються у формі називного відмінка множини (три олівці, чотири уроки), а

ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ ТЕКСТУ. ТЕМА І МЕТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ЗАГОЛОВОК

РОЗДІЛ 2 ТЕКСТ З РОЗДІЛУ ТИ ДІЗНАЄШСЯ: – Яка роль слів у побудові тексту – Коли і для чого треба складати план тексту ПРО ТИПИ ТЕКСТІВ Текст-розповідь Текст-опис Текст-міркування Про щось Когось або щось

Чергування [о], [е] з [і]

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ §27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ Чергування [о], [е] з [і] 317. Перепишіть пари слів, поділяючи кожне слово рисками на склади. Визначте склади закриті та відкриті. Школа –

Спонукальні речення

РЕЧЕННЯ §21 Спонукальні речення Візьми до уваги! Ми часто користуємось реченнями, у яких висловлюються різні спонукання: прохання, запрошення, заклик, порада, заборона, застереження, наказ тощо. 247. 1. Прочитай речення. Які спонукання висловлені в кожному а

Перерва. Звук [і] та буква і на його позначення

Урок З. Перерва. Звук [і] та буква і на його позначення Відгадай загадку. 3 дерева робилися, Учневі згодилися. Знайди букву і в словах вірша. На світанку вулицею міста, Там, де світить сонечко вгорі, З