ЧИСЛІВНИК

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ §5. ЧИСЛІВНИК 142. Прочитайте народні усмішки за особами. Поставте питання до виділених слів. Визначте, якими частинами мови вони є. Син каже татові: – Тату, в Івася двадцять вісім зубів,

ОСНОВНІ ФОНЕТИЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему § 14. ОСНОВНІ ФОНЕТИЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Мовознавчі студії 162. І. Прочитайте лінгвістичну довідку. Розкажіть, які одиниці мови є предметом вивчення фонетики. Під час

Літературна норма української мови

Закон України “Про Державний Гімн України” від 6 березня 2003 року Стаття 1. Державним Гімном України є національний гімн на музику М. Вербицького зі словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського в такій

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 9. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС Дієслова теперішнього часу означають дію або стан, які збігаються з моментом мовлення про них: знаю, можемо, хочеш, працюють. Дієслова теперішнього часу змінюються за особами та числами. 130. Прочитайте.

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ ІМЕННИК & 23. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ Які закінчення мають іменники чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини? 137.

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ § 67. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ 568 І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Розкажіть, чи мешкають в Україні перелітні метелики та що ви про них дізналися із цього тексту.

Я все люблю в своїм краю

ЧАСТИНА ДРУГА Післябукварний період 29 Я все люблю в своїм краю РІДНИИ КРАЙ Кожна людина любить той край, у якому народилася і живе, тому завжди говорить про Нього найкраще. – Чи доводилось вам бути

Основні поняття до розділу “Будова слова. Орфографія”

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Основні поняття до розділу “Будова слова. Орфографія” Спільнокореневі слова – це слова, утворені від одного кореня: ліс, лісник, лісок, пролісок. Форма слова – це те саме слово, що стоїть в іншому