Свято Великодня

Урок 77. Свято Великодня Відгадай загадку. Ану вгадайте, дітки: Я гарна, наче квітка. Розписана, мальована, В Великий день дарована. ПИСАНКА Гарна писанка у мене, Мабуть, кращої й нема. Мама тільки помагала, Малювала ж я

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами

ДІЄСЛОВО Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами 332. Прочитайте текст. Осінь, а небо синіло, як літом. Сонце ходило на небі низько, але ще добре припікало косим промінням. Тихий

Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ § 5. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень Про стилістичні особливості односкладних і двоскладних, повних і неловких, ускладнених і неускладнених

ОДНОЗНАЧНІ І БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СПІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ §34. ОДНОЗНАЧНІ І БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СПІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ Слова з одним лексичним значенням називають однозначними, о Слова, які мають кілька лексичних значень, називають багатозначними. У тлумачному словнику різні

Правопис часток. Написання часток

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ЧАСТКА & 40 Правопис часток. Написання часток – бо, – но, – то, – от, – таки Частки з різними частинами мови можуть писатися разом, окремо і через дефіс. Разом Окремо 1.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ ДІЄСЛОВО & 45. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО Які ознаки властиві дієслову як частині мови? 319. 1. Прочитай прислів’я і приказки. Поясни їхній зміст. 1. Кому легко на

Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках

ЧАСТИНИ МОВИ ПРИКМЕТНИК & 24. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках 241. По п р а ц ю й те р а з о м! 1. Прочитайте прикметники. Визначте, на який приголосний –

ЧАСТИНИ МОВИ

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО & 2. ЧАСТИНИ МОВИ 44. Подані словосполучення запишіть у такій послідовності: А) іменник + прикметник; в) дієслово + іменник; Б) іменник + іменник; г) дієслово + прислівник. Цікава книжка; читати