Вимова та написання закінчення

ПРИКМЕТНИК Вимова та написання закінчення – ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках 212. Прочитайте словосполучення, правильно вимовляючи закінчення прикметників у давальному і місцевому відмінках. Н. в. Д. в. М. в.

ІМЕННИК

Повторення вивченого в початкових класах Слова – це ті ж зерна, що впали в родючу землю; це хліб наш насущний, без якого неможливе саме життя. Юрій Мушкетик Ви пригадаєте: – частини мови та їхні

ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. КІЛЬКІСНІ Й ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ. ЧИСЛІВНИКИ ПРОСТІ, СКЛАДНІ ТА СКЛАДЕНІ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ЧИСЛІВНИК § 37. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. КІЛЬКІСНІ Й ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ. ЧИСЛІВНИКИ ПРОСТІ, СКЛАДНІ ТА СКЛАДЕНІ 417. Прочитайте текст із підручника історії. До виділених слів поставте питання. Що ці слова означають? До

Роль прикметників у мовленні

ПРИКМЕТНИК & 24. Роль прикметників у мовленні Сосновий лі перебирає струни, Рокоче тиша на глухих басах Ліна Костенко 189. 1. Виразно прочитай вірш. Голосом виділяй найважливіші слова в тексті. Забрів у сніг, Втомився, ліг

СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ & 34. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ 478. Прочитайте. Визначте речення, ускладнені однорідними членами. Якими словами однорідні члени поєднано? Назвіть складні речення. Якими словами поєднано їхні частини? 1. Брехня і плітка

Зміни приголосних при творенні нових слів

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я § 55. Зміни приголосних при творенні нових слів 556. Прочитайте пари слів. Якими частинами мови є перше і друге слова кожної пари? Яким способом утворене друге слово пари?

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ § 15. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом – ш(а) вад прикметників на – ський, – цький 157. Прочитайте прикметники та утворені від них іменники. Які

АКТИВНА Й ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА (АРХАЇЗМИ Й ІСТОРИЗМИ), НЕОЛОПЗМИ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ § 6. АКТИВНА Й ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА (АРХАЇЗМИ Й ІСТОРИЗМИ), НЕОЛОПЗМИ 74. Прочитайте. Назвіть виставлені в експозиції музею речі, якими нині не користуються. Чи відоме вам призначення цих речей?