Фонетика і орфографія

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО §3. Фонетика і орфографія 1. Чим відрізняються звуки від букв? 2. Скільки голосних звуків в українській мові? 3. Розкажіть про звукове значення букв я, ю, є, ї. 4. Скільки приголосних звуків в

ЧИТАННЯ МОВЧКИ І ВГОЛОС. ЧИТАННЯ ВГОЛОС

Розвиток мислення і мовлення & 47. ЧИТАННЯ МОВЧКИ І ВГОЛОС. ЧИТАННЯ ВГОЛОС Осяє тризуб золотий Пробуджений простір і, час, І край наш розквітне святий Від Сяну-ріки по Кавказ. А. Легіт ЗВЕРНІТЬ УВАГУ Робота над

Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) § 69 Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування Пригадаймо 1. Що таке монолог? 2. Що таке діалог? 3. Що таке репліка? 4. Від чого залежить характер діалогу?

Дорога

Урок 41. Дорога – доріжка – стежка Склади нові слова зі слова. Автомагістраль. ЧОМУ СТЕЖИНКИ КРИВІ Стежинки ніколи не бувають прямими. Особливо в лісі – завжди вихиляються, роблять петлі. Там пеньок обігнула, тут –

Букви е, о після ж, ч, ш

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 37 Букви е, о після ж, ч, ш Запам’ятаймо! 339 Перепишіть прислів’я та приказки, вставляючи пропущені слова з довідки. Поясніть написання цих слів. Де багато… , там нема… .

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на – но, – то

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄСЛОВО & 5 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на – но, – то Форми дієслова На яке питання відповідає Що означає Як змінюється Які граматичні ознаки має

Основні поняття до розділу “Лексикологія”

ЛЕКСИКОЛОГІЯ Основні поняття до розділу “Лексикологія” Групи слів Звучання Значення Приклади Омоніми Однакове Різне Ласка (тварина) ласка (почуття) Синоніми Різне Однакове чи близьке Честь, шана Антоніми Різне Протилежне Говорити, мовчати Завдання для самоперевірки 494

ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ

Повторення та узагальнення вивченого в пятому класі § 2. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ ПРИГАДАЙМО. 1. Чим просте речення відрізняється від складного? 2. Яка роль звертань і вставних слів у мові?