Знаки письма. Алфавіт

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ § 25. Знаки письма. Алфавіт 1. Чим відрізняється буква від звука? 2. Чи однакова кількість звуків і букв в українській мові? 3. Пригадайте український алфавіт. Алфаві Том назива Є Ться

Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 45 Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів Запам’ятаймо! У загальних назвах іншомовного походження букви звичайно не подвоюються: адреса, басейн, грип, колектив, піца, сума. Лише в деяких

ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ІМЕННИК § 21. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ 217. Прочитайте. Визначте число виділених іменників. 1. Коли мати виряджала сина в далеку дорогу, вона дарувала йому вишитий

СЛОВНИЧОК СИНОНІМІВ

ДОДАТКИ Додаток 3 СЛОВНИЧОК СИНОНІМІВ БАЖАНИЙ жаданий, довгожданий, очікуваний, довгоочікуваний, омріяний. БЕЗМЕЖНИЙ (про простір) безкраїй, безкрайній, безконечний, нескінченний, безмірний, неосяжний, неозорий, неокраїй (поетичне), неоглядний, несходимий. БЛАГОРОДНИЙ великодушний, шляхетний, лицарський. БУДЬ-ЯКИЙ всякий, всяк (розм.), абиякий.

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ УМОВНОГО СПОСОБУ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ & 13. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ УМОВНОГО СПОСОБУ 177. Прочитайте. Визначте дієслова, з’ясуйте спосіб кожного. Між добром і злом завжди триває боротьба, яка завершується перемогою добра. Цю думку український народ стверджує у своїх казках.

Побудова речень з однорідними присудками

ДІЄСЛОВО Побудова речень з однорідними присудками 314. Прочитайте текст, розкриваючи дужки. (Приснився, наснився) Олесі сон: ніби вона (йде, простує, крокує, прямує, чимчикує) лісом. А ліс густий і незнайомий, у такому легко можна (заблудитися, заблукати).

Хліб

Урок 80. Хліб – усьому голова Вимовляй правильно. Хліб, коровай, паляниця, тістечко, булочка, бублик, пиріжок, печиво, пампушка. ХЛІБ І ЗОЛОТО (Українська народна казка) Пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилася і покотилася дорогою. Прикотилася

Міжкультурна комунікація

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ § 3. Міжкультурна комунікація Про універсальне й національне а міжкультурній комунікації, її зв’язок професійною діяльністю та про символіку в міжмовній комунікації 34. І. Прочитайте приклади життєвих ситуацій і поміркуйте, у