Чергування [є]-[і], [е]-[и]

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ §27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ Чергування [є]-[і], [е]-[и] 306. Прочитайте. Словами яких частин мови є подані слова? Визначте в дієсловах корені. Які голосні звуки чергуються в коренях?

СЛОВНИК СИНОНІМІВ

ДОДАТКИ Додаток 5 СЛОВНИК СИНОНІМІВ Список основних скорочень заст. – застаріле слово. зневажл. – зневажливе слово. Активний. діяльний, ініціативний, завзятий, наполегливий, беручкий. Актуальний, важливий, злободенний, сучасний. Багатозначний, значущий, промовистий, красномовний, багатомовний, багатослівний. Безперечний, незаперечний,

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Урок 6. УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ 302.1. Прочитайте текст. Визначте його тему та основну думку. Розкажіть про наукове відкриття Фредеріка Жоліо-Кюрі Від чого застерігав учений? Чим ще крім науки,

Будь кмітливим школярем. Звуки [ц], [ц ] та буква ц на їх позначення

Урок 11. Будь кмітливим школярем. Звуки [ц], [ц ] та буква ц на їх позначення Палець – пале[ц’] палац – пала[ц] Поклонится – поклони[ц:’а] Відгадай загадку. Сидить Марушка в семи кожушках. Хто її роздягає,

Числівник як частина мови

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ ЧИСЛІВНИК §33. Числівник як частина мови 287. І. Прочитайте і відгадайте загадки. Знайдіть у тексті числівники. 1. Дід на світі проживає, Він синів дванадцять має, Кожен син цей, всяк, те знає,

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС §1. Звуки і букви. Абетка (алфавіт) 1. Попрацюйте разом! 1. Послухайте вірш. КРАСИВА ОСІНЬ ВИШИВАЄ КЛЕНИ Красива осінь вишиває клени Червоним, жовтим, срібним, золотим, А листя просить: – Виший

Я серед інших. Правила шляхетної поведінки

Урок 85. Я серед інших. Правила шляхетної поведінки ЦОКОТУХИ Що за гомін, що за цокіт чути в нашому дворі? Може, раптом дві сороки посварились угорі? Може, десь зустрівши кішку, величезну і Страшну, Дві синички

Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України

Вступ Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України Прийняла я дарунок від нені – то мова, Тому скарбу ніколи не скласти ціни. Л. Забашта Прочитайте висловлювання. Про що йдеться в кожному