УМОВИ І ВИДИ РІВНОВАГИ ТВЕРДОГО ТІЛА – МЕХАНІКА ТВЕРДОГО ТІЛАФізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

2.4. МЕХАНІКА ТВЕРДОГО ТІЛА

2.4.2. УМОВИ І ВИДИ РІВНОВАГИ ТВЕРДОГО ТІЛА

Загальна умова рівноваги тіла. Для того щоб тіло перебувало в рівновазі, необхідно, щоб дорівнювали нулю геометрична сума прикладених до нього сил і алгебраїчна сума моментів сил відносно можливої осі обертання:

УМОВИ І ВИДИ РІВНОВАГИ ТВЕРДОГО ТІЛА   МЕХАНІКА ТВЕРДОГО ТІЛА

Виконання цих умов не заважає, проте, тілу виконувати рівномірний прямолінійний поступальний рух або обертання з постійним періодом обертання.

Види

рівноваги:

– стійка,

– нестійка,

– байдужа.

Рівновага тіла стійка, якщо при малому відхиленні від положення рівноваги рівнодійна сил, прикладених до тіла, повертає його до положення рівноваги (рис. 43, а).

Рівновага тіла нестійка, якщо при малому відхиленні тіла від положення рівноваги рівнодійна сил, прикладених до тіла, віддаляє його від цього положення (рис. 43, б).

Рівновага називається байдужою, якщо тіло, виведене з певного стану рівноваги, залишається в рівновазі в новому положенні (рис. 43, в).

УМОВИ І ВИДИ РІВНОВАГИ ТВЕРДОГО ТІЛА   МЕХАНІКА ТВЕРДОГО ТІЛА

Рис. 43

Рівновага тіла, яке має вісь обертання,

стійка за умови, що його центр тяжіння розташований нижче від осі обертання.

Для максимально стійкої рівноваги центр тяжіння має перебувати в найбільш низькому із можливих для нього положень (рис. 44).

УМОВИ І ВИДИ РІВНОВАГИ ТВЕРДОГО ТІЛА   МЕХАНІКА ТВЕРДОГО ТІЛА

Рис. 44

Пара сил – дві паралельні сили, однакові за модулем, але напрямлені в протилежні боки.

Пара сил не має рівнодійної і тому зумовлює тільки обертання тіла відносно центра маси.

Пара сил характеризується її вектором моменту (УМОВИ І ВИДИ РІВНОВАГИ ТВЕРДОГО ТІЛА   МЕХАНІКА ТВЕРДОГО ТІЛА), що чисельно дорівнює площі паралелограма, побудованого на цих силах.

Вектор моменту можна переміщувати в будь-якому паралельному йому напрямі (рис. 45).

УМОВИ І ВИДИ РІВНОВАГИ ТВЕРДОГО ТІЛА   МЕХАНІКА ТВЕРДОГО ТІЛА

Рис. 45


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Речення з фразеологізмами.
Ви зараз читаєте: УМОВИ І ВИДИ РІВНОВАГИ ТВЕРДОГО ТІЛА – МЕХАНІКА ТВЕРДОГО ТІЛА