Управління освітою


Управління освітою – цілеспрямований вплив держави (її органів різних рівнів) та суб’єктів громадянського суспільства на систему освіти з метою її постійного удосконалення, впровадження сутнісно та якісно нових форм відповідно до вимог національної суспільної системи і викликів зовнішнього середовища. Оскільки система освіти України включає дошкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту та ін., а також має різні рівні, то в У. о. використовуються як загальні принципи освіти, так і специфічні, властиві цим формам і рівням.

Зокрема, загальними принципами є необхідність забезпечення національного характеру освіти, рівний доступ усіх громадян до якісної освіти та ін. (див. Освіта). У. о. здійснюється на рівні центральних органів державної влади. Так, політику держави в цій галузі визначає міністерство освіти, розробляє програми розвитку і стандарти освіти, видає ліцензії і сертифікати з освітньої діяльності тощо. Це роблять і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, реалізуючи політику держави в цій галузі на відповідній території та ін.; органи місцевого самоврядування подають рекомендації щодо вдосконалення
освітньої політики, у межах своїх повноважень вирішують питання різних форм діяльності навчальних закладів. Водночас в У. о. значно розширилися повноваження керівництва вищих навчальних закладів, в них також діє студентське самоврядування. Для реалізації державної політики у галузі освіти створюється система органів управління якістю освіти. Водночас У. о. не є досконалим, що виявляється у недостатньому кадровому забезпеченні, значному відставанні кількості підготовлених кадрів для гуманітарної освіти та їх ресурсного забезпечення, надмірно низькій заробітній платі освітян, що майже вдвічі нижча від прожиткового мінімуму, чотирикратному зниженні витрат на розвиток освіти від початку 90-х XX ст. до початку XXI ст., відпливі значної частини найбільш кваліфікованих кадрів за кордон та в комерційні структури, значному погіршенні матеріально-технічної бази.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Значимые части слова это.
Ви зараз читаєте: Управління освітою