Управління портфелем цінних паперів

Управління портфелем цінних паперів – процес прогнозування, планування, формування і регулювання структури портфеля цінних паперів з метою досягнення інвестором основної мети. Розрізняють активне і пасивне У. п. ц. п. Активне У. п. ц. п. передбачає поділ портфеля цінних паперів на активну (цінні папери з найбільшим потенціалом зростання або коливання курсу, наприклад, спекулятивні цінні папери) і пасивну (формується з цінних паперів з невисоким рівнем ризику, але стабільним доходом, а також залежно від наявних на ринку цінних паперів пропорцій)

частини. Активна частина значно менша від пасивної. Поділ цінних паперів на активні і пасивні встановлюється за допомогою експертних оцінок і розрахунків з урахуванням частки цінних паперів, що належать до активної частини портфеля. Пасивне У. п. ц. п. здійснюється, як правило, залежно від досвіду та інтуїції інвестора або управляючого портфелем цінних паперів, а також з використанням певної стратегії такого управління (розробляється окремо для інвестора або управляючого). Формування портфеля цінних паперів передбачає комплексну оцінку фінансового становища інвестора, кон’юнктуру ринку цінних паперів, структуру портфеля цінних паперів, рівень ризику, досвід і знання інвестора або управляючого таким портфелем, чинне законодавство у цій сфері та інші фактори.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Приклади вродженої та набутої поведінка тварин.
Ви зараз читаєте: Управління портфелем цінних паперів