Управління якістю

Управління якістю – комплекс стратегічних і тактичних заходів з організації бездефектної роботи усіх ланок виробничого процесу підприємства (фірми, компанії) і перевірки якості виробу під час його виготовлення. Основними етапами У. я. є: забезпечення підприємства сировиною і матеріалами, комплектуючими виробами; безпосередній процес виготовлення продукції; проведення випробувань у міру готовності окремих частин складного продукту, визначення його відповідності технічним характеристикам і параметрам, надання певного гарантійного терміну після встановлення складного устаткування. З метою У. я. на етапі забезпечення підприємства комплектуючими виробами тощо великі фірми через контрактну систему укладають договори з кількома фірмами-конкурентами (постачальниками необхідних деталей і напівфабрикатів), залучають їх до спільної роботи на початкових стадіях створення продукту, навчають нових методів управління (наприклад, постачання продукції у точно визначений час, що скорочує витрати на зберігання її у складських приміщеннях), здійснюють вибірковий контроль за виробничими

процесами субпостачальників та ін. У. я. в межах підприємства (фірми, компанії) здійснює центральна служба контролю (центр У. я.), яка планує і координує роботу щодо забезпечення якості, розробляє показники якості продукції, методи перевірки якості та порядок проведення випробувань; з’ясовує причини браку (а також рекламацій споживачів) та умови його усунення; контролює якість сировини, матеріалів і комплектуючих, виробничий процес; здійснює вибіркову перевірку якості продукції, контрольні випробування та ін. Ця служба працює в тісному контакті зі службами якості окремих підрозділів підприємства, відділами технічного контролю. Виявлені у процесі виготовлення продукції дефекти усувають на проміжних етапах технологічного циклу, а не в готовому виробі. Основними принципами У. я. в Японії є: 1) діяльність компанії, спрямована на поліпшення якості товарів і послуг, важлива складова її загальної стратегії; 2) в процесі реалізації цієї складової (У. я.) доцільніше орієнтуватися не на зменшення витрат, а на вдосконалення виробничого процесу; 3) діяльність з поліпшення якості повинна здійснюватися постійно і цілеспрямовано, а не під впливом кризових ситуацій; 4) слід домагатись перетворення постачальників комплектуючих виробів, матеріалів тощо у надійних партнерів; 5) кожен працівник компанії повинен постійно підвищувати свою кваліфікацію; 6) кожен працівник своєю діяльністю обслуговує споживача не лише всередині компанії, а й поза нею, тобто якість повинна відповідати вимогам усіх споживачів. Засобом реалізації цих принципів є ефективний контроль, який здійснюється самим виробничим персоналом, що, своєю чергою, передбачає необхідність раціонального управління виробничим процесом. Водночас за високих темпів виробництва і неспроможності працівників ефективно контролювати якість слід упроваджувати автоматичні методи контролю, а в разі виявлення дефектів всі вироби повинні ретельно перевірятись. Крім того, з метою забезпечення якості товарів У. я. повинно розпочинатись ще на етапі розробки нових видів товарів, а участь у такому управлінні повинні брати всі підрозділи компанії.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Написание парных звонких глухих в корне слова.
Ви зараз читаєте: Управління якістю