Управління за цілями


Управління за цілями – діяльність суб’єктів управління, спрямована на досягнення стратегічних цілей різних форм підприємств та організацій. Основними суб’єктами управлінської діяльності на великих підприємствах, фірмах та організаціях є менеджери різних ланок (див. Менеджер). Оскільки основною метою їх діяльності є постійне привласнення максимальних прибутків, то цій меті повинна підпорядковуватися низка похідних цілей – тривале економічне зростання, економія всіх видів ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), отримання

великих дивідендів, зростання продуктивності праці, виконання соціальних завдань та ін. Залежно від цього відбувається реалізація основних функцій менеджменту – планування, організація, координація, мотивація, контроль – оптимальне поєднання завдань кожного менеджера з основною та підпорядкованою цілями підприємств, фірм та організацій, а керівників цих організацій – у формуванні команди професіональних менеджерів. Крім того, такі завдання шляхом попередніх обговорень і можливих корегувань слід узгодити з менеджерами інших ланок, розробити конкретні плани щодо їх досягнення, сформувати відповідні структурні підрозділи та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Что такое сложный план текста.
Ви зараз читаєте: Управління за цілями