УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБИСТОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВЯЗКУ В ТЕКСТІ. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Мета:

– навчальна: повторити, узагальнити й поглибити знання про структуру тексту, види зв’язку речень у тексті, тему й основну думку;

– розвивальна: удосконалювати творчі вміння працювати з текстом, визначати тему й основну думку висловлювання, знаходити мовні засоби зв’язку речень у тексті, ділити текст на абзаци;

– виховна: спонукати до осмислення значення рідної мови в соціально-політичному житті народу.

Соціокультурна лінія: Я і українська мова й література.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Текст

(риторичний аспект): удосконалення вмінь відтворювати деформований текст.

Тип уроку: урок повторення набутих знань з елементами узагальнення.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

– Що називається текстом? (Текст – це група речень, об’єднаних між собою темою, основною думкою та граматично.)

– Назвіть основні ознаки тексту. (Пов’язаність речень за змістом; наявність основної думки та її розвиток; певна послідовність речень.)

– За допомогою яких мовних засобів зв’язуються частини тексту? (За допомогою займенників, синонімів,

повторів, спільнокореневих слів та сполучників.)

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБИСТОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВЯЗКУ В ТЕКСТІ. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

V. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання творчих завдань, спрямованих на повторення й поглиблення вивченого

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати висловлювання. Довести, що це текст. Дослідити, що виражає заголовок – тему чи основну думку. Знайти в тексті ключове речення, що виражає основну думку. Проаналізувати структуру тексту: виокремити зачин, основну частину й кінцівку.

РІДНІЙ МОВІ – ШАНА ВСЕНАРОДНА

Кожне з українських стародавніх міст могло б претендувати на те, щоб сказати перше слово на честь рідної мови: будь то Київ, чи Харків, чи Львів.

Будь-яке з міст. Адже багатющу, багатобарвну мову нашу творила вся Україна, усе суцвіття наших міст і сіл. Спільно, упродовж віків витворювало велику духовність українського народу. Отже, хоч початок кладе Полтава, але сподіваюсь, що прекрасне та патріотичне це свято невдовзі розіллється по всій Україні, почують його і Дніпро, і Карпати, Полісся й степи чорноморські. Свято мови має стати всенародним, воно того заслуговує (О. Гончар).

Знайдіть лексичні і граматичні засоби зв’язку речень у тексті, скориставшись таблицею.

Лексичні засоби зв’язку

Граматичні засоби зв’язку

Синоніми

Повтор слова

Уживання займенників

Спільнокореневі слова

Уживання родових назв замість видових

Загальні назви замість власної

Близькі за змістом слова

Вставні слова

Сурядні чи підрядні сполучники

Неповні речення

Вибірково-розподільна робота (в парах)

Прочитати заголовки текстів. Розподілити їх на ті, що визначають: а) тему; б) основну думку. Свій вибір обгрунтувати.

1. Вірте в Україну! 2. Наш Шевченко. 3. З історії української вишивки. 4. Таїнства природи. 5. Рай, якого не знайдеш в Україні. 6. Бережімо багатства природи. 7. За що цінують хліб? 8. Мамині страви. 9. Українець, що здивував світ. 10. Не бійтесь заглядати у словник! 11. У пошуках слова.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати й виписати з творів художньої літератури два зразки текстів:

А) з послідовним зв’язком речень; б) з паралельним зв’язком. Підкреслити лексичні й граматичні засоби зв’язку речень у тексті.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Історичні пам'ятки київської русі.
Ви зараз читаєте: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБИСТОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВЯЗКУ В ТЕКСТІ. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ