УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. ЖАНРИ МОВЛЕННЯ: ОПОВІДАННЯ, ЗАМІТКА, ПОВІДОМЛЕННЯ, ПЛАН РОБОТИ, ОГОЛОШЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОБУДОВИ

Мета:

    навчальна: дати поняття про жанри мовлення; ознайомити з особливостями побудови оповідання, замітки, повідомлення, плану роботи та оголошення; розвивальна: розвивати вміння орієнтуватися в перерахованих жанрах; виховна: виховувати готовність дотримуватись норм офіційних стосунків.

Внутрішньопредметні зв’язки: мова і мовлення.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, діловодство.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Перевірка домашнього завдання Аудіювання

> Послухайте вірш. Як ви плануєте удосконалювати своє володіння українського мовою? Назвіть частини мови в першому реченні. Які вірші, присвячені української мові, ви можете назвати.

БУДУ Я НАВЧАТИСЬ МОВИ ЗОЛОТОЇ

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

Буду я навчатись мови-блискавиці

В клекоті гарячім кованої криці,

В корневищі пружному ниви колоскової,

В леготі шовковому пісні колискової;

Щоб людському щастю

дбанок свій надбати,

Щоб раділа з нами Україна-мати.

А. Малишко

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Робота з текстом

> Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Усно перекажіть.

Жанр – слово французького походження. Як поняття найчастіше вживається в мистецтві. Наприклад: літературні жанри, журналістські, музичні, кіномистецькі, театральні, образотворчі, мовленнєві, жанри комп’ютерних ігор тощо. Серед літературних жанрів виділяють вірші, оповідання, повісті, романи, п’єси та ін.

Над якими мовленнєвими жанрами ми маємо працювати сьогодні на уроці?

Робота з інтерактивною дошкою та в зошитах

Користуючись інтерактивною дошкою, запишіть наступне.

Що таке оповідання та накресліть схему його складників? Що таке замітка та особливості її побудови. У чому суть повідомлень та оголошень і як вони будуються? Що передбачає такий мовленнєвий жанр, як план роботи, та з яких частин він складається?

Усно наведіть приклади окремих із цих жанрів.

Оповідання – це один із жанрів літератури, невеликий за розміром прозаїчний художній твір.

Оповідання бере свій початок від народних переказів про події і виникло дуже давно. Основні особливості оповідання: зображення переважно однієї події з життя головного героя; нетривалий час дії; основних дійових осіб дві-три.

Замітка – жанр інформаційної журналістики. Основою замітки є новина, яку журналіст описує, відповідаючи на запитання, що трапилось, де, коли і т. ін. без думки про це автора.

Для замітки характерні лаконічність, оперативність.

За формою оголошення бувають такі: писані, мальовані, друковані в газетах, журналах, на окремих аркушах, в Інтернеті. До них також належать афіші, що рекламують кінофільми, концерти, вистави, фізкультурні змагання тощо.

Оголошення можна побачити в установах, на підприємствах, на вулиці, почути по радіо, телебаченню. В оголошенні слід виділити заголовок, дату, час, місце, де відбудеться те, про що оголошується.

Оголошення має бути гарно написаним і привертати до себе увагу; найважливіше бажано виділяти іншим шрифтом, більшими літерами або яскравими кольорами.

Практична робота

    Які оповідання ви читали на уроках української літератури та самостійно? За наведеним зразком напишіть оголошення про конкурс (виставку, змагання, волонтерську справу та ін.).

Оголошення

7 грудня о 14 годині 2015 року в актовій залі школи відбудеться зустріч учнів 6 класів із місцевими поетами і письменниками. Запрошуємо учнів інших класів.

Старости 6-х класів

Повідомлення

> Прочитайте текст. Ознайомтеся зі зразком повідомлення.

Повідомлення – це різновид службового листа, у якому викладено запрошення взяти участь в якомусь заході.

У повідомленні повинні бути такі реквізити:

Дата й час проведення заходу. Місце його проведення. Його назва (тематика). Порядок денний. Прізвища доповідачів із кожного питання. Прізвище й телефон відповідальної особи. Спосіб проїзду до місця засідання.

Зразок повідомлення

Шановний Петренко К. Я.

Запрошуємо взяти участь у роботі районного семінару “Роль батька у вихованні особистості учня”.

Семінар відбудеться в актовій залі Будинку культури (вул. Суворова, 37) 27 вересня 2015 року.

Початок о 16.00 год.

Порядок денний (додається).

Контактні телефони: 49-33-61; 095-158-42-22.

Проїзд: тролейбус № 1 до зупинки “Обласна бібліотека”.

Районний відділ освіти.

План роботи

> Прочитайте текст. Складіть план роботи (на вибір) за поданою схемою (письмово).

Відомо, що перш ніж приступити до будь-якої роботи, її слід спланувати. Наприклад, перед проведенням екскурсії вчитель разом з учнями планує її (куди, коли, з якою метою). Така робота передує й іншим видам діяльності, наприклад: проведенню дитячих ранків, випуску класних газет, роботі на пришкільній ділянці, самообслуговуванню в школі та ін.

План – це наперед передбачена і найбільш доцільно продумана в певній послідовності система дій, заходів на певний період часу.

Плани бувають перспективними (на кілька років), річними, квартальними, місячними, тижневими й розрахованими на один день.

Плани допомагають раціонально витрачати свій час, зберігати здоров’я, впевненіше досягати мети, одержувати задоволення від зробленого.

План роботи

№ п/п

Дата проведення

Зміст роботи

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

Примітка

Робота за підручником

> Прочитайте теоретичні відомості з теми уроку і порівняйте їх із тими, над якими ви щойно працювали.

> Виконайте (письмово) вправу за підручником (на вибір).

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Творча робота в групах

> За наведеним зразком напишіть:

    повідомлення (1-ша група), оголошення (2-га група), план роботи гуртка (3-тя група); прочитайте замітку з газети і визначте її будову (4-та група); на прикладі прочитаного вами оповідання поясність особливості його побудови (5-та група).

Самостійна робота

> Напишіть коротку замітку до шкільної стіннівки.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ

Творча робота

> Складіть і запишіть речення зі словами і словосполученнями оповідання, замітка, повідомлення, план роботи, оголошення.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Аналіз роботи учнів на уроці (вчителем і учнями) Рефлексія (чим кожен задоволений у своїй роботі)

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Вивчити теоретичний матеріал.

> Вправа за підручником.

> На вибір: написати невеличке оповідання на вільну тему або замітку в газету про збереження природи рідного краю.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Стиль бароко в українському мистецтві.
Ви зараз читаєте: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. ЖАНРИ МОВЛЕННЯ: ОПОВІДАННЯ, ЗАМІТКА, ПОВІДОМЛЕННЯ, ПЛАН РОБОТИ, ОГОЛОШЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОБУДОВИ