УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 14. ГОВОРІННЯ. СКЛАДАННЯ І РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНУ ТЕМУ. ПЕРЕГОВОРИ


ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ

Урок № 24

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 14.

ГОВОРІННЯ. СКЛАДАННЯ І РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНУ ТЕМУ. ПЕРЕГОВОРИ

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про діалогічне мовлення, поглибити знання про переговори як спосіб спілкування, удосконалювати навички складання діалогів до запропонованої ситуації; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, критичне мислення, уяву, творчі й організаторські

здібності, уміння працювати в парах; виховувати самостійність, толерантність, почуття взаємоповаги.

Внутрішньо-предметні зв’язки: синтаксис (пряма мова, діалог), пунктуація, лексикологія.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційно-організаційний етап

Ознайомлення учнів з темою і метою уроку

Єдина відома мені розкіш – це розкіш людського спілкування.

А. де Сент-Екзюпері

Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів учнів.

Комунікативний практикум

– Об’єднайтеся в пари й обговоріть, як ви розумієте слова І. Шевелева: “Для

одних форма спілкування – діалог, для інших – монолог”. Поясніть, чому, на ваш погляд, дуже часто люди не розуміють одне одного.

– Як ви розумієте значення слова “переговори”?

II. Процесуально-діяльнісний етап

Бліцопитування

– Дайте відповіді на питання:

– Що таке діалог?

– Які різновиди діалогів виділяють залежно від стилю мовлення?

– Охарактеризуйте репліки діалогу в розмовному стилі.

– Які особливості мають репліки діалогу в офіційному стилі?

– Які діалоги розрізняють за жанровими особливостями?

– Чим відрізняються як жанри мовлення бесіда, дискусія, диспут, полеміка?

– Які розділові знаки використовуються при записуванні діалогу?

Ситуативне завдання

– Підготуйте і розіграйте в парах діалог до однієї із запропонованих ситуацій:

1. Ви ведете бесіду з представником приймальної комісії вищого навчального закладу, пояснюєте свій вибір спеціальності, до вступу на яку подаєте документи.

2. Ви вступаєте у діалог з іншим абітурієнтом, дізнаєтеся, з якого міста він приїхав, чому обрав саме цей навчальний заклад.

3. Ви ведете бесіду зі студентом того вищого навчального закладу, до якого збираєтеся вступати, і намагаєтеся дізнатися, що було для нього найскладнішим у процесі вступу.

Взаємооцінювання

– Оцініть діалоги своїх однокласників. Обговоріть помилки, що були допущені, поясніть, чим вони зумовлені, яким чином їх можна уникнути.

Дослідження терміна

– Прочитайте значення слова “переговори”. Виділіть ключові слова, поясніть свій вибір.

Переговори – вид спільного з партнером спілкування, спрямований на розв’язання проблеми. Основна функція переговорів – інформаційно-комунікаційна. Переговорам передує підготовча робота, обов’язковим є й аналіз результатів після завершення. У процесі переговорів виділяють три етапи: уточнення позицій, інтересів, їх обговорення (аргументи та їх обгрунтування), узгодження позицій та домовленостей.

Робота зі схемою

– Розгляньте схему, що відображає основні етапи підготовки до процесу переговорів

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 14. ГОВОРІННЯ. СКЛАДАННЯ І РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНУ ТЕМУ. ПЕРЕГОВОРИ

Комунікативний практикум

– Як ви вважаєте, що важливіше в процесі переговорів: висловити свою позицію чи вислухати позицію партнера?

Аукціон ідей

– Наведіть приклади ситуацій у професійному спілкуванні, коли виникає необхідність у переговорах.

Ситуативне завдання

– Оберіть одну із запропонованих раніше ситуацій. Підготуйте аргументи па користь своєї позиції. Розіграйте ситуацію діалогу.

III. Контрольно-рефлексивний етап

Групова робота

– Об’єднайтеся в групи і складіть пам’ятку “Поради для тих, хто бажає досягти успіху в переговорах”.

IV. Домашнє завдання (на вибір)

– Підготувати повідомлення з лінгвістичної теми “Особливості й види діалогів”

– Дібрати крилаті вирази про те, як досягти успіху в спілкуванні.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Спонукальне речення це.
Ви зараз читаєте: УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 14. ГОВОРІННЯ. СКЛАДАННЯ І РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНУ ТЕМУ. ПЕРЕГОВОРИ