УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 430 + 500; 430 + 50; 760

Мета: формувати в учнів уміння застосовувати загальні правила додавання і віднімання трицифрових чисел до окремих випадків, коли в одному із компонентів цих дій відсутні сотні або десятки; закріплювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток на с. 147)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над додаванням і відніманням трицифрових чисел, а також закріпимо вміння розв’язувати

задачі, що містять суми двох і трьох доданків.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Підготовча робота (с. 80, завдання 510)

– Розв’яжіть приклади з коментуванням.

2. Пояснення вчителя за структурними записами (с. 80, завдання 511)

УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 430 + 500; 430 + 50; 760

– Для того, щоб до 430 додати 500, потрібно перший доданок розкласти на розрядні доданки (400 і 30). У другому доданку першого прикладу немає десятків. Отже, треба додати 400 і 500 та до знайденого результату додати 30:

400 + 500 = 900

900 + 30 = 930

У другому прикладі у другому доданку немає сотень. Отже, треба додати 30 до 50, а знайдений результат додати до

400:

30 + 50 = 80

400 + 80 = 480

– Поясніть обчислення.

200 + 640

20 + 640

– Поясніть розв’язання прикладів за аналогією до дії додавання.

УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 430 + 500; 430 + 50; 760

– Як обчислити: 540 – 300; 870 – 30?

3. Первинне закріплення

Розв’язування прикладів з коментуванням (с. 80, завдання 512).

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею (с. 80, завдання 513)

– Скільки відвідувачів прийшло на виставку першого дня?

– А другого дня? (Ми не знаємо, але нам відомо, що першого дня вже прийшло на 120 відвідувачів більше, отже, другого – на 120 менше.)

– Скільки відвідувачів прийшло другого дня? (470 – 120 = 350 (в.))

– Скільки відвідувачів прийшло на виставку за два дні? (470 + 350 = 820 (в.))

– Розв’яжіть задачу та запишіть розв’язання у зошити.

2. Робота над складеною задачею, що містить суми двох і трьох доданків (с. 80, завдання 514)

– Прочитайте задачу.

– Чому дорівнює сума трьох чисел? (890)

– Чому дорівнює сума першого і другого чисел? (760)

– А сума другого і третього? (470)

– Що дізнаємося, якщо від 890 віднімемо 760? (Третє число)

– Якщо від 890 віднімемо 470? (Перше число)

– Якими діями можна знайти друге число? (760 – 420 = 340, або 470 – 130 = 340)

Розв’язання з поясненням учні записують у зошитах самостійно. Доцільно наголосити на тому, що задачу можна розв’язати і двома діями.

– Зачитайте перший спосіб розв’язання задачі.

– Зачитайте другий спосіб розв’язання задачі.

1-й спосіб

1) 890 – 760 = 130 – третє число

2) 890 – 470 = 420 – перше число

3) 760 – 420 = 340 – друге число

2-й спосіб

1) 890 – 760 = 130 – третє число

2) 760 – 420 = 340 – друге число

Відповідь: друге число 340.

3. Завдання з логічним навантаженням (с. 80, завдання 516)

Робота в групах

1) 32 : 4 = 8 (кг)

Відповідь: 8 кг сушених грибів вийде із 32 кг свіжих.

2) (36 + 9) : 9 = 5 (разів)

4. Робота над задачею (с. 80, завдання 515)

– Якою була відстань між двома містами?

– Яку відстань за годину проїхав перший автобус?

– Яку відстань за годину проїхав другий автобус?

– Яку відстань за годину проїхали обидва автобуси?

– На якій відстані один від одного в ту мить були автобуси?

– Запишіть розв’язання, склавши вираз.

280 – (60 + 70) = 150 (км)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вчилися робити на уроці?

– Яке завдання найбільше сподобалося? Чому?

– Яке завдання здалося складним?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 81, завдання 517; 518.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Технологія створення банку ідей.
Ви зараз читаєте: УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 430 + 500; 430 + 50; 760