Устрої економічні


Устрої економічні – особливі типи виробничих відносин і форм господарювання, матеріальною основою яких є рівень розвитку продуктивних сил, що разом із суспільною формою підпорядковуються відповідним економічним законам. Основними У. е. у постсоціалістичних країнах є: 1) державний; 2) капіталістичний; 3) колективний трудовий; 4) дрібнотоварний. Дрібнотоварний У. е. представлений індивідуальними (сімейними) господарствами, що базуються на особистій праці господаря і членів його сім’ї. Такі господарства є неефективними і підпорядковані

законам простого товарного виробництва. Водночас через залежність від домінуючого капіталістичного устрою дрібнотоварний розвивається за законами капіталістичного способу виробництва. Капіталістичний устрій представлений у більшості постсоціалістичних країн приватнокапіталістичними та колективними капіталістичними підприємствами у формі акціонерних компаній. Водночас внаслідок узурпації акціонерної власності вузьким колом нової української великої буржуазії (на відміну від часткової, але такої, що поступово зростає, демократизації власності в акціонерних компаніях розвинених країн світу) колективні
капіталістичні підприємства набувають дедалі більшої приватнокапіталістичної спрямованості, що означає рух даного укладу у бік капіталізму зразка кінця ХІХ – початку XX ст. Така динаміка капіталістичного укладу також відбувається всупереч новітнім прогресивним тенденціям поступової соціалізації розвиненого суспільства, не відповідає прагненням переважної більшості населення. Колективний трудовий устрій представлений в Україні та деяких інших країнах підприємствами, кооперативами, які викупили трудові колективи. Державний устрій базується на державній власності, узурпованій кланами.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Твір-опис картини в художньому стилі.
Ви зараз читаєте: Устрої економічні