УТВОРЕННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. КУТ


Мета: вчити учнів читати і записувати чотирицифрові числа, представляти їх у вигляді суми розрядних доданків і навпаки, визначати, скільки всього в чотирицифрових числах тисяч, сотень, десятків; розширити уявлення про кут, вчити школярів будувати різні кути за допомогою лінійки; повторити правило знаходження периметра многокутника; розвивати уважність; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення

Гра “Хто

швидше?”

1-ша команда

2-га команда

3-тя команда

600 : 10 + 20 (80)

700 : 10 + 20 (90)

800 : 10 + 20 (100)

600 : 6 – 20 (80)

700 : 7 – 20 (80)

800 : 8 – 20 (80)

630 : 9 • 2 (140)

720 : 8 • 3 (270)

540 : 6 • 4 (360)

229 + 50 : 5 (239)

290 – 80 : 8 (280)

270 – 60 : 6 (260)

– На аркуші паперу Знайка написав число 686. Як, не виконуючи жодних обчислень, він отримав число, на 303 більше?

Відповідь: 989 – перевернув 686.

3. Математичний диктант

– Чому дорівнює добуток, якщо

один із множників дорівнює 126, а інший – 1?

– Знайти добуток чисел 180 і 3.

– Чому дорівнює добуток, якщо один із множників дорівнює 0?

– Різницю чисел 300 і 250 збільшити в 4 рази.

– Добуток чисел 160 і 3 збільшити в 2 рази.

– Добуток трьох чисел дорівнює 60. Перше число дорівнює 3, друге – 4. Чому дорівнює третє число?

– 1/3 числа становить 90. Чому дорівнює число?

– Частку 360 і 6 збільшити в 4 рази.

Відповіді: 126; 540; 0; 200; 960; 5; 270; 240.

4. Фізкультхвилинка

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Фронтальна робота

Завдання 176; 177 (усно)

Завдання 178

– Якщо в чотирицифровому числі є одиниці кожного з розрядів, то при розкладанні на розрядні доданки буде 4 доданки. Якщо в числі відсутні одиниці певного розряду, то доданків буде менше чотирьох.

Учні розкладають числа на розрядні доданки.

1587 = 1000 + 500 + 80 + 7;

2579 = 2000 + 500 + 70 + 9;

3650 = 3000 + 600 + 50 (відсутні одиниці)

5005 = 5000 + 5; (відсутні сотні і десятки)

6800 = 6000 + 800; (відсутні десятки і одиниці)

2040 = 2000 + 40; (відсутні сотні і одиниці)

4032 = 4000 + 30 + 2; (відсутні сотні)

6704 = 6000 + 700 + 4; (відсутні десятки)

– У яких числах відсутні одиниці певного розряду? Назвіть розряд.

Завдання 179

Учні записують сушу одним числом.

6000 + 500 + 40 + 1 = 6541;

4000 + 600 + 20 = 4620;

8000 + 1 = 8001.

2. Творча робота над задачею

Завдання 181

УТВОРЕННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. КУТ

Пояснення дітей:

57 : 3 – кількість телят;

57 : 3 + 57 – усього корів і телят;

57 – 57 : 3 – на скільки корів менше, ніж телят.

3. Робота в парах. Знаходження периметра многокутників

Завдання 180

– Назвіть інші фігури, зображені на малюнку. (Відрізок, ламана)

4. Практична робота

Завдання 182

Учні читають пояснення про кут.

Будують у зошитах гострий і тупий кути за допомогою лінійки.

5. Закріплення знань

– Запишіть суму як одне число.

4000 + 500 + 80 + 4

9000 + 40 + 3

7000 + 200 + 30 + 2

– Розкладіть числа на розрядні доданки.

2820; 5483; 7245; 6852

– Назвіть попередні і наступні числа до поданих.

(1890; 2000; 5030; 7002 (1889, 1891; 1999, 2001; 5029, 5031; 7001; 7003))

– Додайте відповіді в порядку зростання і дізнайтеся назву однієї з частин світу.

УТВОРЕННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. КУТ

– Використовуючи цифри 0; 3; 6; 9, напишіть найбільше і найменше чотирицифрові числа. (9630 і 3069)

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 183; 184 (с. 29-30).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого вчилися на сьогоднішньому уроці?

– Що вдалося найкраще?

– Що спричинило труднощі?1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Система рівнянь із двома змінними.
Ви зараз читаєте: УТВОРЕННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. КУТ