Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 54

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про різні класи оксигеновмісних органічних сполук, їх взаємозв’язок; розвивати навички й уміння складання рівнянь хімічних реакцій, розв’язання розрахункових задач на прикладі взаємозв’язку між класами органічних сполук.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок,

їх творчого застосування на практиці.

Форми роботи: фронтальна робота, групова робота.

Обладнання: схема класифікації органічних сполук, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

Розглядаємо схему класифікації органічних сполук.

Які класи органічних сполук ми вивчили?

Чим вони відрізняються? Що загального в складі й будові цих класів?

ІІІ. Використання знань, умінь і навичок для виконання тренувальних вправ

Учні об’єднуються в групи, кожна з яких одержує картку-завдання.

Завдання 1. Напишіть структурну

формулу речовини за назвою й дайте відповіді на запитання.

1) До якого гомологічного ряду належить ця сполука?

2) Запишіть загальну формулу гомологічного ряду.

3) Складіть формулу двох найближчих гомологів і одного ізомеру до цієї сполуки.

4) Назвіть усі речовини за систематичною номенклатурою.

А) 2-метил-1-пропен;

Б) 3-метил-1-бутин;

В) 1-пентин;

Г) 2-метилбутан;

Д) 2-бутен;

Е) 3-етилпентан.

Завдання 2. Запишіть рівняння зазначених реакцій, назвіть продукти реакції.

А) 1-хлор-3-метилбутан і вода;

Б) 2-бром-3-метилбутан і вода;

В) 3-метил-1-пентанол і металевий натрій;

Г) 3-пентанол і гідроген бромід;

Д) 2-хлор-2,3-диметилбутан і вода;

Е) гліцерин і металевий натрій.

Завдання 3. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між речовинами й дайте відповіді на запитання.

А) Оцтова кислота і магній.

Чому карбонові кислоти проявляють властивості неорганічних кислот?

Б) Пропанова кислота й натрій гідроксид.

Які специфічні властивості проявляють карбонові кислоти?

В) Етанова кислота і натрій карбонат.

Яка з кислот сильніша: метанова чи етанова? Чому?

Г) Пропанова кислота й кальцій.

Чому серед карбонових кислот немає газоподібних (за кімнатної температури)?

Д) Оцтова кислота й кальцій гідроксид.

Що мають на увазі, коли говорять про подвійну хімічну функцію олеїнової кислоти?

Е) Пропанова кислота й магній оксид.

Які види ізомерії характерні для карбонових кислот?

Завдання 4. Запишіть рівняння можливих реакцій між речовинами, виділіть реакцію етерифікації:

Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук

Завдання 5. Розв’яжіть задачу

А) Обчисліть масу ромової есенції, для приготування якої взяли 120 г метанової кислоти й 92 г етанолу.

Б) Обчисліть масу гліцерину, яку можна одержати шляхом гідролізу тристеарину масою 356 г.

В) Обчисліть масу мила, одержаного в результаті лужного гідролізу натрій гідроксидом тристеарину масою 267 г.

Г) Суміш етанолу масою 41,4 г і етанової кислоти масою 66 г нагріли в присутності концентрованої сульфатної кислоти. Обчисліть масу одержаного естеру.

Д) Метанол масою 90 г вступив у реакцію етерифікації з метакриловою кислотою СН2 = С – СООН масою 154,8 г. Обчисліть масу одержаного естеру.

Е) У результаті гідрування рідкого жиру триолеїну одержали 801 кг твердого жиру. Обчисліть масу триолеїну й об’єм водню (н. у.), необхідні для цієї реакції.

Завдання 6. Напишіть рівняння реакцій для здійснення перетворень.

А) Сахароза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук глюкоза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук етанол Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук А Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук етанова кислота Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук монохлоретанова кислота

Б) Мальтоза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук глюкоза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук бутанова кислота Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук етилбутанат Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук етанол Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук А Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук поліетен

В) Сахароза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук глюкоза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук 2-гідроксипропанова кислота Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук пропіл-2-гідроксипропаноат Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук пропанол Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук А Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук поліпропен

Г) Карбон(IV) оксид Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук глюкоза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук сахароза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук глюкоза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук А Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук етилацетат

Д) Глюкоза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук етанол Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук карбон(IV) оксид Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук глюкоза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук глюконова кислота

Е) Крохмаль Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук глюкоза Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук етанол Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук етиловий естер пропанової кислоти Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук натрій пропіонат Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозвязок між класами органічних сполук пропанова кислота

III. Підбиття підсумків уроку

Кожна група готує письмові відповіді на поставлені питання і здає на перевірку вчителеві. За наявності часу відповіді обговорюються в класі біля дошки, особлива увага приділяється питанням, які були складними під час виконання.

Підбиваємо підсумки уроку, оцінюємо роботу учнів на уроці.

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал про оксигеновмісні органічні сполуки, підготуватися до тематичної роботи.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Конспект уроку 3 клас диктант 3 клас.
Ви зараз читаєте: Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук