Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнівІ СЕМЕСТР

Тема 3. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА

Урок 27

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про природні джерела вуглеводнів, їх переробку, використання продуктів переробки.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: групова.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

Заслуховування

повідомлень учнів про природні джерела вуглеводнів, їх переробку, використання продуктів переробки, екологічні проблеми сучасного використання природних джерел вуглеводнів.

III. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні

Для організації роботи на уроці учні об’єднуються в шість малих груп, причому по дві групи одержують однакові завдання з метою взаємоперевірки та взаємокоригування розв’язків і відповідей.

Завдання 1. Визначте вуглеводень. Зобразіть його структурну формулу, структурну формулу найближчого гомолога, структурні формули трьох ізомерів, назвіть усі речовини за номенклатурою IUPAC.

А) У результаті спалювання 4,2 г вуглеводню утворилося 13,2 г вуглекислого газу й 5,4 г води. Густина парів речовини за повітрям дорівнює 2,9.

Б) У процесі спалювання 9,8 г вуглеводню утворилося 15,68 л вуглекислого газу (н. у.) і 12,6 г води. Густина парів речовини за азотом дорівнює 3,5.

В) У результаті спалювання 0,65 г вуглеводню утворилося 2,2 г вуглекислого газу й 0,45 г води. Густина парів речовини за гелієм – 19,5.

Завдання 2. Запропонуйте схему одержання й напишіть рівняння хімічних реакцій для здійснення запропонованих нижче перетворень:

А) бутану з етину;

Б) дихлоретану з кальцій карбіду;

В) хлоретану з метану.

Завдання 3. Розв’яжіть задачу. Складіть аналогічну задачу для сусідньої групи.

А) З ацетилену об’ємом 3,36 л (н. у.) одержали бензен об’ємом 2,5 мл (густина – 88 г/мл). Обчисліть вихід продукту реакції.

Б) У процесі дегідрування етану об’ємом 89,6 л (н. у.) одержали етен з виходом 80 %. Обчисліть масу дихлоретану, яку можна одержати з цього етену.

В) Розрахуйте об’єм ацетилену, який можна одержати з технічного кальцій карбіду масою 64 г, що містить 20 % домішок.

Групи представляють результати роботи, перевіряють і коригують відповіді одна одної.

IV. Підбиття підсумків уроку

Оцінювання роботи в групах та індивідуальної роботи кожного учня.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Підготуватися до контролю навчальних досягнень з теми.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оксиди нітрогену.
Ви зараз читаєте: Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів