УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ПРИКМЕТНИК”

Морфологія та орфографія.

Прикметник

§ 51. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ПРИКМЕТНИК”

424

І. Прочитайте текст. Назвіть прикметники, за допомогою яких автор розкриває талант майстра, описує засоби й матеріали його праці. Чим, на вашу думку, приваблює гончарне мистецтво?

МИСТЕЦТВО ГОНЧАРІВ

Що то за краса – глиняний посуд!

Майстри-гончарі ліпили його на щоденну потребу, але оздоблювали, як велику коштовність.

Нога розкручувала схожий на дзигу гончарний круг, а руки тим часом формували зі старанно розмішаної,

як тісто, глини і миски, й кухлі, й горщики, й макітри. Кожен рух у майстра точний, а око пильне й несхибне. Отож і глина слухняна.

Ось гончар поклав на круг невеликий шматок глини, вмочив руки у воду – і вже росте між його чутливих долонь лискучий стовпчик, що, ніби помахом чарівної палички, перетворюється на посудину.

Готовий виріб майстер зрізає з круга тонесенькою дротиною і ставить сушитися. Після цього посуд розмальовують барвистими квітками й випалюють у спеціальній печі – горні (За В. Рисцовим).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Випишіть три словосполучення “іменник + прикметник” (на вибір).

Визначте групу прикметника за значенням, а також його рід, число та відмінок.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ ПРИКМЕТНИК

2. Розберіть за будовою виділені прикметники. Визначте спосіб їх творення та поясніть написання.

3. Провідміняйте усно один з відносних прикметників (на вибір).

4. Виберіть з тексту якісний прикметник. Утворіть його просту і складену форми ступенів порівняння (письмово).

5. Розберіть прикметник гончарний, ужитий у третьому реченні, як частину мови.

425

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Розкажіть, який вид декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, розпис, різьблення тощо) вам подобається найбільше і чому? Чи займаєтеся ви або хтось із ваших рідних (знайомих) цим мистецтвом?

426

Хто зможе пригадати й записати 5 назв міст, сіл, країн, річок, морів, сузір’їв тощо з прикметниками? А хто пригадає 7 таких назв? А хто ще більше?

427

Прочитайте речення. Знайдіть у них невиправдані повтори. Доберіть синоніми для уникнення цього недоліку. Відредагуйте усно речення.

1. Ранок був чудовий і ми в чудовому настрої пішли на риболовлю. 2. Хлопець був щирий. Його щира розповідь вразила присутніх.

428

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть казку за поданим початком. Якщо бажаєте, намалюйте ще й ілюстрацію.

– Мабуть, я заблукав, – подумав Сергійко, опинившись перший раз у місті Прикметника.

ВАРІАНТ Б. Підготуйте повідомлення (на 3 хвилини) в науковому стилі на тему “Краса й багатство прикметників”.

429

САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми “Прикметник” я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до контрольного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатку.

1. У формі давального відмінка вжито прикметник у реченні

А Дощ ліниво зашарудів по розбухлій землі (М. Стельмах).

Б Був білий світ не білий вже, а чорний (Л. Костенко).

В На поверхні води видно лише невелику частину айсберга (З підручника).

Г Квіти мати-й-мачухи ясно всміхаються щедрому весняному сонцю (Л. Павленко).

2. Присудком є прикметник у реченні

А Стоїть гора високая (Л. Глібов).

Б Після вранішньої зливи земля прозора і чиста (В. Дніпровський).

В Видно шляхи полтавськії і славну Полтаву (І. Котляревський ).

Г Ржали коні козацькі, і шаблі дзвеніли (Д. Білоус).

3. До однієї групи за значенням належать усі прикметники рядка

А Оксанина книжка, рідна сторона, братів костюм

Б новий ноутбук, заяча душа, далека дорога

В залізнии шолом, зорянии вечір, мудра порада

Г холодне серце, холодне повітря, зимовий холод

4. НЕправильну форму ступеня порівняння прикметника вжито в рядку

А довший

Б більш довгий

В більш довший

Г найдовший

5. За допомогою суфікса – ов – утворюємо прикметник від кожного іменника рядка

А дощ, нуль, калина

Б калач, ліс, куля

В гроза, травень, шовк

Г плащ, кришталь, поле

6. Складіть по одному реченню зі словом невисокий і сполученням не високий.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що спільного й відмінного між прикметниками та іменниками?

2. У чому полягає різниця між якісними, відносними та присвійними прикметниками? Наведіть приклади.

3. Розкажіть про творення ступенів порівняння прикметників.

4. Наведіть приклади коротких і повних нестягнених форм прикметників. У якому стилі мовлення здебільшого використовуємо такі прикметники?

5. Які прикметники належать до м’якої групи, а які – до твердої? Провідміняйте усно по одному прикметнику кожної групи.

6. Які прикметники пишемо із суфіксом – ов-, а які – з – ев – (-єв-)? Наведіть приклади.

7. Коли не з прикметниками пишемо разом, а коли – окремо? Наведіть приклади.

8. Розкажіть про написання н та нн у прикметниках.

9. Розкажіть про написання складних прикметників разом і через дефіс.

10. Поясніть роль прикметників у мовленні.

Моя сторінка

ЦІКАВО ЗНАТИ

ПРИКМЕТНИКИ-ЧЕПУРУНИ

В українській мові словами-красенями стали прикметники весняний, волошковий, калиновий, світанковий і подібні. Ви помітили, що на кожному слові поставлено два наголоси. Вибирайте, який більше до вподоби. Подивіться, як використовують наголошення цих прикметників поети:

1. Тоді я вийду до своєї вишеньки через пісень калинові мости (Б. Олійник). 2. На мостах калинових калинові знамена (Д. Білоус).

Прикметникам немовби хочеться то зберегти наголос іменників, від яких вони утворилися, то виробити власне наголошування (І. Вихованець).

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

І. Дайте відповіді на запитання-жарти, використовуючи прикметники.

1.З якого посуду не їдять?

2. Яким гребенем не можна розчесатися?

3. Який вузол не можна розв’язати?

4. Під яким кущем сидить заєць, коли йде дощ?

5. Якою косою трави не накосиш?

СКОРОМОВКИ

1. Женчик, женчик невеличкий, на женчику – черевички, і шапочка чорненька, і латочка червоненька. 2. Мусій, муку сій, печи паляниці, клади на полиці.

РИМИ

На запропоновані рими складіть вірші. Тему для віршів кожен має обрати свою – серйозну або жартівливу. І не забудьте скористатися прикметниками.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ ПРИКМЕТНИК

УСМІХНІМОСЯ

ДИТИНА У МНОЖИНІ

– Миколко, як буде іменник людина у множині? – запитує вчитель

– Люди, – відповідає учень.

– А як буде у множині іменник дитина?

– Близнята!


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Віднімання степенів.
Ви зараз читаєте: УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ПРИКМЕТНИК”