Узагальнення знань за темою “Феномен людського життя”

Розділ І. ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Урок 7 . Узагальнення знань за темою “Феномен людського життя”

Мета: закріпити й узагальнити вивчений матеріал; сприяти взаємозв’язку теоретичних знань та набутих практичних навичок з розглянутої теми; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

ІІ. Різнорівнева контрольна робота

1-й рівень – репродуктивний

1. Вчення про свідомість, феномени та їх сенс має назву:

А) філософія;

Б) феноменологія;

В)

міфологія.

2. Чи існує зв’язок між психологічним і фізичним у людині?

А) Так;

Б) ні.

3. Хто з філософів вважав, що сутність людини належить до її підсвідомих інстинктів?

А) Сократ;

Б) З. Фрейд;

В) Аристотель.

4. Кожна людина має свої індивідуальні здібності.

А) Так;

Б) ні.

5. Цілісне бачення людиною світу і себе в цьому світі має назву:

А) світогляд;

Б) самореалізація;

В) самоспостереження.

6. Виникнення людини було закономірним явищем у процесі розвитку самої людини.

А) Так;

Б) ні.

7. Релігія передбачає віру у:

А) природні сили;

Б) Бога;

В) космічний розум.

Відповідь:1

б; 2 а; 3 б; 4 а; 5 а; 6 а; 7 б.

2-й рівень – конструктивний

1. Дайте визначення понять:

А) мінливість;

Б) соціалізація;

В) творчість.

2. Встановіть відповідність між філософами та їхніми висловлюваннями.

А. Сократ

1. Людина – це мисляча істота

Б. Декарт

2. Людина є політичною істотою

В. Аристотель

3. Пізнай самого себе

3-й рівень – творчий

1. Складіть таблицю “Основні тлумачення походження людини

Назва гіпотези

Основний зміст

Своє ставлення до гіпотези

Міфологічна

Релігійна

Еволюційна

4-й рівень – соціально орієнтовані запитання (одне питання на вибір)

1. Клод Гельвецій вважав, що причин нещастя людей буває дві: через те, що вони не знають, як мало їм необхідно для щастя, та через те, що вони не вміють обмежувати своїх бажань. То у чому ж тоді щастя? Сформулюйте правила, якими слід керуватися у своєму житті, щоб бути дійсно щасливими.

2. Складіть тези виступу в дискусії “Людина – то біологічна чи соціальна істота?”

III. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

IV. Домашнє завдання

Підготуйте публічний виступ “Роль природного та суспільного середовища на розвиток людини” (наведіть конкретні приклади).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Художня культура 20 століття.
Ви зараз читаєте: Узагальнення знань за темою “Феномен людського життя”