Узагальнення знань за темою “Свідомість і пізнання”

Розділ IV. СВІДОМІСТЬ І ПІЗНАННЯ

Урок 28 . Узагальнення знань за темою “Свідомість і пізнання”

Мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; розвинути навички та знання, набуті під час вивчення теми.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Форма проведення уроку: тестування.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Сьогодні на уроці ми з вами підіб’ємо підсумки своєї роботи над темою “Свідомість і пізнання”.

III. Основна частина уроку

Тести

1.

Свідомість – це властивість високоорганізованої матерії, вважають представники:

А) об’єктивного ідеалізму;

Б) суб’єктивного ідеалізму;

В) діалектичного матеріалізму;

Г) екзистенціоналізму.

2. Людській свідомості притаманні:

А) пасивне відображення дійсності;

Б) активна творча діяльність;

В) безпосередній вплив на дійсність;

Г) породження об’єктивної реальності.

3. Свідомість людини – це :

А) духовне дзеркало для самовивчення та самомилування;

Б) усвідомлення себе людиною в процесі спілкування з іншими людьми;

В) усвідомлення себе в процесі панування

матеріальної та духовної культури людства;

Г) результат рефлексії, роздуми особистості про саму себе.

4. Що з’явилося у людини раніше – мислення чи мова?

А) Мислення;

Б) мова;

В) одночасно;

Г) вони не пов’язані між собою, тому питання некоректне.

5. Кожна національна мова є унікальною, оскільки вона:

А) дозволяє передавати та поширювати інформацію;

Б) сприяє удосконаленню професійних знань;

В) є засобом спілкування всіх людей між собою;

Г) служить засобом передачі традицій і є найважливішою умовою культурної самоіндентифікації.

6. “Несвідоме” в сучасній філософії – це:

А) явища та процеси в психіці людини, які нею не усвідомлюються і не впливають на її поведінку;

Б) рефлекторні процеси в організмі людини;

В) все, що не усвідомлюється людиною;

Г) дещо, притаманне окремій людині.

7. Відносна істина, на відміну від абсолютної:

А) містить об’єктивне знання про предмет;

Б) завжди спирається на здоровий глузд;

В) може бути з часом спростована;

Г) є результатом чуттєвого пізнання.

8. Практика як критерій істини включає:

А) науковий експеримент;

Б) наукові поняття;

В) теоретичні узагальнення;

Г) статистичні методи.

9. Знайдіть у наведеному списку ознаки, притаманні лише науковому пізнанню.

А) Використання понять;

Б) логічне виведення умовиводів;

В) експериментальне підтвердження результатів;

Г) відкритість раціональній критиці будь-якого положення;

Д) узагальнення даних повсякденного досвіду.

10. Який зміст філософи вкладають у поняття “пізнання”? Складіть два речення з використанням цього поняття в контексті суспільствознавчого знання.

11. Напишіть есе на підставі висловлювання О. Маслоу про те, що “інформація без людського розуміння подібна до відповіді без запитання – вона позбавлена змісту”.

№ тесту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відповідь

А

Г

Б

В

В

В

Г

А

В

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми “Людина і природа”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що таке круг.
Ви зараз читаєте: Узагальнення знань за темою “Свідомість і пізнання”